4.Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu, 17-20 Ekim 2017 tarihlerinde Praia, Cabo Verde'de gerçekleştirildi ve tüm dünyadaki kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 2500’den fazla kişi katıldı.

Forum, yoksulluğun ortadan kaldırılması, istihdam ve insana yakışır iş, sürdürülebilir girişimcilik, sivil toplum, çok paydaşlı ortaklıklar gibi kilit konular üzerine diyalog oluşturmak için bir platform oluşturdu. Forumun nihai amacı, yerel ekonomik kalkınma yaklaşımının Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni yerelleştirmede operasyonel ve stratejik olarak nasıl öne çıktığını tahlil etmekti.

Forum politika yapıcılar ve uygulayıcılar için sürdürülebilir, kapsayıcı ve dayanıklı yerel kalkınma konusundaki bilgi, deneyim, uzmanlık ve vizyonlarını karşılıklı paylaşmak için eşsiz bir platform sağlarken aynı zamanda potansiyel olarak güney-güney işbirliği, ikili ve üçlü işbirliğine yön verecek olan işbirlikleri ve iletişim ağı oluşturma fırsatları da yarattı.

Türkiye foruma; UNDP Türkiye Ülke Ofisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinden oluşan bir heyet ile katıldı. Türkiye Heyeti; bölgesel uyum, entegre bölgesel kalkınma, çatışma sonrası özel sektörün rolü ve yerel kurumların yerel ekonomik kalkınmadaki rolü hakkındaki deneyimlerini paylaştı.

Forum; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirmesi, çok katmanlı yönetişim, sektörler arası ve bölgesel ortaklıklar ve birbiriyle ilişkili yapısal zorluklar için entegre yaklaşımlar yoluyla yerel kalkınmayı güçlendirmeye büyük önem veren "Yerel Ekonomik Kalkınma" Praia Deklarasyonu ile sonuçlandı.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global