Pilot proje alanlarında yeni türler bulundu

08.Mar.2017

Akdeniz Ormanları Entegre Yönetimi Projesi kapsamında projenin pilot alanları olan Köyceğiz, Gazipaşa, Gülnar, Pos, Andırın Orman İşletme Müdürlüklerinde biyolojik çeşitlilik değerlerini tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, biyolojik çeşitlilik değerlerinin orman amenajman planlarına entegre edilmesi amacıyla yapılıyor.

Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi; Orman Genel Müdürlüğü tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Doğa Koruma Merkezi tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalarında bitki, kuş, büyük memeli, küçük memeli, sürüngen ve çiftyaşarlar, kelebek, ekolojik süreçler konularında veriler toplandı. Bu veriler veri tabanına işlenerek coğrafi bilgi sistemleri araçları ve türlerin dağılımı belirlemek için özel modelleme programları kullanılarak korumada öncelikli türlerle ilgili analizler yapıldı. Bu analizler sonucunda mutlak koruma ve kısıtlı ormancılık uygulamaları için zonlar belirlenerek orman amenajman heyeti ve orman işletme şefleriyle üzerinde mutabık kalınan zonlar ve uygulama reçeteleri ilgili tablolara girilerek planlara entegrasyon süreci tamamlandı.

Çalışmalar sırasında birçok endemik bitki türünün yeni kayıtları yapıldı. Köyceğiz’deki arazi çalışmalarında bulunan yeni bir bitki türü (Micromeria aybalae) bilim dünyasına tanıtıldı. Nesli tehlike altında olan kelebek türlerinden biri olan Osmanlı Ateşi (Lycaena otomana) türünün Gazipaşa’da ilk kayıtları yapıldı. Pos’ta iki yeni kızıl akbaba üreme kolonisi bulundu. Endemik bitki türlerinden biri olan ve bugüne kadar tek kaydı Gülnar’dan olan Murat geveni (Astragalus hubermorathii) türü doğada ilk defa fotoğraflandı. Tüm alanlarda yapılan fotokapan çalışmalarıyla toplam 6.379 fotokapan günü görüntüler alındı ve böylece vaşak, karakulak, kurt, çakal, tilki, yabankeçisi, yabankedisi ve kızıl geyik gibi büyük memeli türlerinin fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflar arasında en önemlilerinden biri Gülnar’da ilk defa çekilen vaşak fotoğrafı oldu.

Proje kapsamında orman amenajman planları yenilenen Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2015 yılında, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü’nde ise 2016 yılında biyolojik çeşitlilik verileri değerlendirilerek entegre orman amenajman planları hazırlandı. Diğer 3 pilot alan için ise biyolojik çeşitlilik analizleri tamamlandı ve orman amenajman planı yenileme süreçleri başlatıldı.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global