Türkiye

Haber Merkezi

2017 news


KALDER önderliğinde kurumsallaşmaya yönelik pilot proje başladı

Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi kapsamında, EFQM Mükemmellik Modelinin kurumsallaşma üzerinde etkisinin ölçülmesine yönelik olarak Türkiye Kalite…  


Hazırgiyim sektörü için Arama Konferansı İstanbul’da yapıldı

Kalkınma Bakanlığı’nın ana faydalanıcı olduğu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi…  


Ticaret ve kalkınma örgütleri, Orta Asya'nın ihracat kapasitesini artırmak için güçlerini birleştiriyor

ITFC, UNDP ve ITC, Orta Asya'daki işletmelerin küresel pazarlara erişmesini destekliyor.  


SKH'leri Benimseyerek İşbirliğini Geliştirmek “Türkiye’de SKH’leri Gerçekleştirmeye Doğru: Kalkınma Bakanlığı’na yönelik Teknik Çalıştay”

“Türkiye’de SKH’leri Gerçekleştirmeye Doğru: Kalkınma Bakanlığı’na yönelik Teknik Çalıştay” isimli organizasyon 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri…  


Kadına Karşı Şiddete Son

Türkiye’de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Kuruluşları BM Genel Sekreteri’nin Kadına Karşı Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNiTE) Kampanyası kapsamında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı…  


Sınır Tanımayan Müzik

Müzik, en derin hislere dokunmayı başarabilen bir unsur olduğu için her zaman adalet arayışında güçlü bir ortak sayılmıştır. Birleşmiş Milletler Programı Türkiye Ofisi de 8 Kasım’da Birleşmiş…  


4. Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumunda "Küresel Gündemler, Yerel Sesler, Yerel Eylemler"

4.Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu, 17-20 Ekim 2017 tarihlerinde Praia, Cabo Verde'de gerçekleştirildi ve tüm dünyadaki kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını temsil…  


Kemaliye sürdürülebilir toplum temelli turizmde örnek olacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında sivil toplum…  


Toplam Faktör Verimliliği Projesi’nde pilot uygulamalar başlıyor

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam…  


Bölgesel dayanıklılığa evrensel dille katkı: Şanlıurfa Kodlama Eğitim Programı Başladı!

Android Kodlama Eğitim Programı Şanlıurfa’da başladı. Türk ve Suriyeli 30 gençten oluşan grup, Harran Üniversite’si ev sahipliğinde Re:Coded ve Bilgi Üniversitesi teknik işbirliği ile sunulan Android…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global