Türkiye

Haber Merkezi

Son Haberler


Türkiye’de ilk kez vatandaş odaklı ve kaliteli yerel hizmet sunum standartları geliştiriliyor

Türkiye’de ilk defa yerel hizmet sunum standartlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaların bir parçası olarak Ankara’da geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi.  


Öğren-Dönüş Programları imalat sanayiinde KOBİ’lerin verimliliğini ve rekabet güçlerini artırıyor

Model fabrikaların firmaların kar marjlarını ve iş hacimlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.  


Afetlerin yaşandığı Samsun ve Muğla’nın iklim değişikliğine uyumu için strateji ve eylem planları hazırlanıyor

İklim değişikliğinin neden olduğu afetlerin sıklık ve şiddetinin artması, yereldeki toplulukların, kritik altyapı ve hizmetlerin etkilenebilirliğini artırırken; iklim değişikliği nedeniyle toplumda…  


“Model fabrikalar” Türkiye’de verimliliği artırıyor

Kayseri’de yapılan etkinlik, UNDP ve Türk Hükümeti tarafından desteklenen sekiz tesiste uygulamalı yaklaşım sayesinde elde edilen iş kazanımlarını sergiledi  


Türkiye’de yeşil turizmi desteklemek için “başarı üçgeni”

Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve UNDP, Küçükköy’ü çevresel sürdürülebilirlik modeline dönüştürmek için güç birliği yapıyor.  


İklim değişikliği yaygınlaşıyor, hızlanıyor ve şiddetleniyor – IPCC

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 9 Ağustos’ta yayımlanan son raporuna göre, bilim insanları Yerküre’nin ikliminin her bölgede ve tüm iklim sisteminde değişmekte olduğunu gözlüyor.  


Güneydoğu Anadolu kadınlarının dokunuşu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılan Türk sporcuları destekledi

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılan Türk sporcuları desteklemek ve teşvik etmek için, UNDP’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kadınların Güçlenmesi Projesi kapsamında desteklenen…  


Türkiye'deki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyelerine Yenilenebilir Enerji Eğitimi

UNDP Türkiye tarafından Kore Cumhuriyeti finansal desteğiyle kurulan beş tesis, mülteciler ve Türk vatandaşları için istihdam olanaklarını artırmak amacıyla güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global