Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak

Günümüzde yardımlar, en yoksul ülkelerden uzaklaşıyor. Temel olarak bazı donörlerin artan katkısı ve çok uluslu kurumların verdiği düşük faizli kredileri sayesinde 2014'de ülkeye göre programlanabilen yardımda yüzde 2.4 reel artış yaşandı. Ancak bundan sonra bu yüzdenin değişmemesi bekleniyor.

Türkiye'de son durum

·         Yardım, bazı resmi olmayan ve kalkınma yardımı yapan ülkelerde artış gösterdi. Türkiye, net kalkınma yardımlarını 2012'ye kıyasla reel anlamda yüzde 30 artırdı.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global