HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele

Dünyada son durum

  Fotoğraf: Sinan Targay, Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Vakfı

Küresel olarak yeni HIV enfeksiyonlarının sayısı 2001 ve 2012 arasında yüzde 44 azaldı. HIV ile ilgili riskli davranışlar ve yetersiz bilgi sahibi olunması oranı, bazı bölgelerdeki gençler arasında ciddi oranda yüksek. Ebeveynlerinden birini AIDS nedeniyle kaybeden çocukların sayısının yüksek olması nedeniyle, ulusal programlar ve küresel ortaklıklar AIDS'in hanehalkları, toplumlar ve çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı. HIV'nin tedavisi ve önlenmesi için yeni fırsatların artmasına rağmen, HIV ile yaşayan insanların yalnızca yüzde 30'unun güvencesi var.

Anneden çocuğa geçmesini engellemek için yapılan etkili müdahaleler sonucu, AIDS’den dolayı hayatını kaybeden çocukların sayısında hızlı bir düşüş gözlemlendi. Diğer yandan, yaklaşık 210 bin çocuk 2012 yılında AIDS'e bağlı sebeplerden ötürü hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz on yılda, etkili ve uygun maliyetli halk sağlığı müdahaleleri ile sıtma hastalığı azaltıldı; ancak milyonlarca insanın hala bu programlara erişimi bulunmuyor.

Küresel olarak her 100 bin kişide tüberküloz hastalığı görülme oranı 2011'e göre 2012'de yaklaşık yüzde 2 oranında düştü.  Eğer bu eğilim devam ederse, tüberküloz vakalarının yayılmasını ve yüzdelerin kötüye gitmesini engellemeyi amaçlayan Binyıl Kalkınma Hedefi'ne ulaşmak mümkün olabilir.

Türkiye'de son durum

Sıtmayı önlemek için alınan tedbirler de son yıllarda yaygınlaştırıldı. Türkiye’de sıtmaya dayalı hiçbir ölüm kaydı bulunmuyor. Türkiye’deki HIV/AIDS yaygınlığı ise makul ölçülerde ve Doğu Avrupa’da görülen oranlardan daha düşük.

Ancak vakalarda görülen düzenli artış acil önem gösterilmesi gereken potansiyel bir risk olduğunu ve konuyla ilgili farkındalığın arttırılması gerektiğini gösteriyor.

Diğer yandan Türkiye’nin tüberkülozla/veremle mücadelede gösterdiği çabalar son on yıllarda başarıyla sonuçlandı ve şimdi ülke hastalığın hem önlenmesinde hem de tedavisinde gerekli donanıma sahip. TÜİK verilerine göre, HIV virüsü ile ilgili vaka sayısı 2008 yılında 401, 2010 yılında 557 oldu. Sıtma vakaları ise 2008 yılında 215 iken, 2010 yılında 87 oldu.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global