Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak

Dünyada son durum

İlköğretime yapılan net kayıt oranı, yüzde 7 artarak 2000 ve 2012 yılları arasında yüzde 83'ten yüzde 90'a yükseldi.

2012'de hala 58 milyon çocuk okula gitmiyordu.

Okula gitmeyen çocukların yaklaşık yüzde 50'si çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Bu bölgeler dünyada ilkokul çağındaki çocukların yalnızca yüzde 22'sini kapsıyor.

2000 ve 2011 yılları arasında gelişmekte olan bölgelerde birinci sınıftan başlayarak ilkokul eğitimini tamamlayan öğrencilerin oranı yüzde 73'de kalmaya devam etti. 

15-24 yaşları arasındaki gençlerin okuma yazma oranı küresel olarak artış göstererek 1990'da yüzde 83 iken 2012'de yüzde 89'a yükseldi.

15 yaşında ve daha büyük olan nüfusta yetişkin okuryazarlık oranı yüzde 76'dan yüzde 84'e yükseldi.

2012'de dünyada hala 781 milyon yetişkin ve 126 milyon genç temel okuryazarlık becerilerine sahip değildi.

2002'den beri ilk defa temel eğitime yapılan yardım azaldı ve 2010'da 6.2 milyar ABD Doları iken 2011'de 5.9 milyar ABD Dolarına düştü.

Türkiye'de son durum

 Fotoğraf: Cem Hakan Özaslan

15-24 yaş grubunda okur-yazarlık oranı 2008 yılında yüzde 97.4’e ulaştı. Türkiye’de 1995-2009 döneminde hem kızlar hem de erkekler arasında okula kayıt oranlarında önemli bir artış görüldü.

2009'da ilköğretimde okula kayıt oranı yüzde 98.2 idi. Fakat, iki cinsiyet arasındaki mevcut farklılıklar, kadınlara daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu konuda, Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı ve hala sürdürdüğü bazı girişimler var. 2003 yılında başlatılan “Haydi Kızlar Okula” kampanyası Türkiye’nin en dezavantajlı 10 ilini kapsıyordu.

Kampanya 2004’te 33 ili ve 2005’te ise 53 ili kapsayacak şekilde genişletildi. Bugün ilköğretim yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 10’u okula gitmiyor ancak Türkiye’nin 2015 yılına kadar yüzde yüz kayıt oranına ulaşmaması için hiçbir neden bulunmuyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global