BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ

Eylül 2010 Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nde, dünya liderleri iddialı bir eylem planı ortaya koydular. Bu plan, son tarih olarak belirlenen 2015 yılına kadar hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri ana hatlarıyla belirleyen bir yol haritasıydı.

Halihazırda Binyıl Kalkınma Hedefleri milyonlarca insanı yoksulluktan çıkarmaya, hayat kurtarmaya ve çocukların okula gitmesine yardımcı oldu; gebelikte anne ölümlerini azalttı; kadınlar için daha geniş fırsatlar sağladı; temiz suya erişimi artırdı ve birçok insanı ölümcül ve sakat bırakan hastalıklardan kurtardı.

Bununla birlikte, rapor, kadınların ve kızların güçlendirilmesinde; sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesinde; çatışmalar, doğal afetler veya gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi birçok krizin yıkıcı etkilerine karşı en savunmasız durumda olanların korunmasında kat edilmesi gereken çok yol olduğunu ortaya koyuyor.

İlerleme, ekonomik skalanın en aşağısında olanları veya cinsiyet, yaş, engel durumu ya da etnik köken gibi sebeplerden dolayı dezavantajlı durumda olanları atlama eğiliminde.

Kentsel ve kırsal alan arasındaki farklar da raporda öne çıkıyor ve ürkütücü boyutlarda ulaştıkları görülüyor. Hedeflere ulaşmak için, herkese erişebilen ve herkesin, özellikle de yoksul ve dışlanmış olanların, ekonomik fırsatlardan yararlanmasını sağlayacak eşitlikçi ve kapsayıcı bir ekonomik büyümenin sağlanması gerekiyor.

Ekonomik büyümeyi destekleyen ve hayatın dünya üzerinde devam etmesini sağlayan ekosistemlerin korunması için daha kararlı adımların atılması şart. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı 2012, Rio + 20, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için son derece önemli olan ivmeyi bu yönde yakalamak için bir fırsat oldu.

 

UNDP nasıl yardımcı oluyor?
 

UNDP, çeşitli alanlardan paydaşlarla birlikte çalışarak değişimi sağlayacak işbirlikleri kuruyor ve bu değişim ile küresel, bölgesel ve yerel düzeyde hedeflerin tamamlanmasını desteklemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda UNDP, bu çalışmalarıyla ülkelerin Binyıl Kalkınma Hedeflerini tamamlaması için gereken politikalar, programlar ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi konularında ülkelere yardımcı oluyor. 

- Birleşmiş Milletler'in temel stratejisi rehberliğinde, UNDP'nin Binyıl Kalkınma Hedefleri ile ilgili çalışmaları küresel ve yerel çabaların arasındaki koordinasyonu sağlamayı amaçlıyor.

- Savunuculuk ile Binyıl Kalkınma Hedefleri ile ilgili kampanyalar düzenliyor.

- Inovatif uygulamalar, politikalar, kurumsal reformlar, politika uygulama yollaro ve finansman seçeneklerinin değerlendirilmesi gibi konular çerçevesinde Binyıl Kalkınma Hedeflerinin tamamlanması için en iyi stratejileri paylaşıyor.

- Binyıl Kalkınma Hedeflerinde elde edilen ilerlemenin gözlemlenmesi

- Hükümetlerin Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yerel koşullara ve zorluklara uyumlandırılması konusunda hükümetlere destek verilmesi

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global