Bu Belgeyi Bilgisayarınıza İndirin
3RP 2018 Türkiye Bölümü Sonuç İzleme Raporu

3RP 2018 Türkiye Bölümü Sonuç İzleme Raporu

26 Haz 2019

Stratejik planlamanın geliştirilmesi ve hesap verilebilirliğin arttırılması amacıyla, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Türkiye ortakları 3RP sektörlerinin çalışmalarının aşağıda verilen dört stratejik hedefe ulaşılmasına nasıl katkı sağladığının ana hatlarını çizmek amacıyla İzleme ve Değerlendirme (M&E) çerçevesini güçlendirmiştir:

  1. Hassas durumdaki kişilerin korunmasına katkı sağlamak
  2. Ulusal sistemler aracılığı ile kamu hizmetlerinin sağlanmasına destek vermek
  3. Hassas durumda olan kişilere acil destek sağlamak ve bu kişilerin yoksulluk ve yerinden edilme durumlarından etkilenmelerini azaltmak
  4. İhtiyaç sahibi kişilerin geçim kaynakları ve iş olanaklarını arttırmak

Bu rapor 2018 yılında ulaşılan sonuçların 3RP İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi dahilinde ortaya konularak raporlanması adına ilk adımdır. İlgili 3RP sektörlerinin müşterek kazanımlarını ortaya koymak amacıyla sektörlerarası tartışmalara ve her sektörün elde ettiği sonuçların verilerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global