• Elevating Hopes

  UNDP, dayanıklılığı merkeze alan bir kalkınma yaklaşımıyla, 2014 yılından bu yana ulusal ve yerel kurumları, ev sahibi toplulukları ve geçici koruma altındaki bireyleri, krizin olumsuz etkileriyle başa çıkmak ve sürdürülebilir kalkınma yolundaki kazanımları pekiştirmek için desteklemektedir.

 • 3RP 2018 Türkiye Bölümü Sonuç İzleme Raporu

  This report is the first attempt to report against the 3RP M&E Framework for the results achieved in 2018. It is based on inputs from the relevant 3RP sectors against the different inter-sectoral outcomes and cross-sectoral discussions to articulate collective achievements.

 • İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi Bilgi Formu

  Projenin amacı geçici koruma statüsündeki Suriyelilere ve hassas durumdaki ev sahibi topluluk üyelerine yerel işgücü piyasasına girme konusunda destek olmaktır.

 • Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Geçim Kaynaklarını Artırma ve Sosyal Uyumu Güçlendirme Yoluyla Dayanıklılık Geliştirme Projesi Bilgi Formu

  Projenin temel hedefi Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulmasını sağlamaktır. Proje kapsamında Suriye krizinden etkilenen yerel firma ve kurumların kapasite artışı ile kapsayıcı iş modellerinin gelişimi desteklenecektir.

 • Turkey 3RP Livelihoods Sector Newsletter

  Bölgesel Mülteci Müdahale Planı (3RP), Suriyeli mülteci krizinin ölçeğini ve bölgesel boyutlarını göz önünde bulundurarak, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye için ulusal planların uygulanmasını destekliyor; insani yardım ve kalkınma kaynaklarını bir araya getiriyor.

 • UNDP support to Municipal Resilience in Turkey

  Yerel yönetimler, küresel ölçekte göç ve mülteciler üzerine politika geliştirmede artık giderek artan role sahip stratejik aktörler olarak kabul edilmektedir.

 • Türkiye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Kapsamında Kamu Kurumlarına Destek

  “Türkiye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Kapsamında Kamu Kurumlarına Destek” Raporu, 3RP ortaklarının, dünyadaki en yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam etmesi ve kurulan ulusal iltica çerçevesini uygulaması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne desteklerini nasıl arttırdığını ortaya koymaktadır.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global