Bu Belgeyi İndirin
Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması

24 Ara 2018

“Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” özellikle kent sakinlerinin kent yaşamına katılabilmesinin önündeki engellerin belirlenmesinden çözüm üretilmesine, hizmetlerin belirlenmesinden planlanma aşamasına, uygulanmasından yarattığı etkinin ölçülmesine kadar tüm aşamalarında cinsiyet farklılıklarının ve güç ilişkilerinin farkındalığıyla hareket edilmesini sağlamak için geliştirilecek politika önerilerini içermektedir.

Bu dokümanda öncelikle anaakımlaştırma kavramının tarihsel gelişimine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki rolüne değinilmiştir. Ardından gelen bölümde anaakımlaştırma stratejisine ve bu stratejinin temel araçlarından olan yerel eşitlik eylem planı başlıklarına yer verilmiş; üçüncü bölüm ise Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerine ayrılmıştır.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global