• KOBİ'lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler

  İşletmelerin olası afetlere ve krizlere karşı dayanıklılıklarının artırılması, Birleşmiş Milletler ile üye ülkelerin gündem ve kalkınma planlarında, önemi giderek artan bir konu olarak tartışılıyor.

 • Ortak Geleceğimiz İçin Sürdürülebilir Turizm

  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

 • GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti

  GAP Bölgesi Rekabet Gündemi, GAP Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak strateji ve sektörlerin belirlenmesi ve GAP markasının oluşturulmasını öncelikli hedefler olarak belirlemiştir. GAP Eylem Planı (2008-2012) kapsamında belirlenen dört stratejik gelişme ekseninden birisi olan, “Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi” başlığı altında organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve yerel ekonomik kalkınma modeli olarak “Kümelenme Metodolojisinin” Bölge’de uygulanması önerilmektedir.

 • Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri'nin Dönüşümü

  Türkiye’de sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgelerine (OSB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmekte ve sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlanmaktadır.

 • 2023’e Doğru Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü

  9. ve 10. Kalkınma Planları’nda yer alan öncelikler doğrultusunda “Organize Sanayi Bölgelerinde Teknoloji Geliştirme Projesi” tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur

 • Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması

  “Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” özellikle kent sakinlerinin kent yaşamına katılabilmesinin önündeki engellerin belirlenmesinden çözüm üretilmesine, hizmetlerin belirlenmesinden planlanma aşamasına, uygulanmasından yarattığı etkinin ölçülmesine kadar tüm aşamalarında cinsiyet farklılıklarının ve güç ilişkilerinin farkındalığıyla hareket edilmesini sağlamak için geliştirilecek politika önerilerini içermektedir.

 • Toplam Faktör Verimliliği - Beyaz Kitap

  AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve nihai faydalanıcısının T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olduğu “Toplam Faktör Verimliliği (TFV) için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi” kapsamında hazırlanan Beyaz Kitap tamamlandı.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global