2008 Ulusal İnsani Gelişme Raporunun Sunumu

UNDP Türkiye "Türkiye'de Gençlik" başlıklı 2008 İnsani Gelişme Raporu'nu 21 Mart 2008'de Ankara Sheraton Otel'de açıkladı. Rapor eğitim, sağlık, istihdam ve katılım gibi alanlarda gençlere sağlanabilecek çeşitli olanakları inceliyor ve uygun faaliyet alanları öneriyor.

2008 Ulusal İnsani Gelişme Raporu, ilk olarak kamu ve özel sektör temsilcileri ve medyanın yanı sıra gençlik alanında çalışan devlet kurumlarının ve akademisyenlerin, gençlik STK'larının, üniversitelerin, elçiliklerin, derneklerin, Avrupa Komisyonu Delegasyonu temsilcilerinin ve uluslararası kuruluşların katılımı ile bir konferansla açıklandı.

Konferansta gençlik ve spordan sorumlu devlet bakanı Murat Başesgioğlu ve UNDP Türkiye temsilcisi Mahmood Ayub konuşma yaptılar.

Bilgi Günleri

Raporun açıklanmasının ardından, Ankara'da Dünya Ticaret Merkezi'nde devlet kurumlarının yanı sıra doksan kadar gençlik örgütünün, öğrenci kuruluşlarının, gençlik merkezlerinin, gençlik meclislerinin, uluslararası kuruluşların ve üniversitelerin katılımıyla iki gün süren Bilgi Günleri düzenlendi.

Etkinliğe katılan gençlere İnsani Gelişme Raporu sunuldu ve ilgili konularda birçok çalıştay ve  konserler düzenlendi.

Bilgi Günleri kapsamında dans ve tiyatro gösterilerine de yer verildi. Bu faaliyetler sayesinde, toplumsal hayata daha etkin katılmak isteyen gençler, hem gençlik alanında çalışan kurumları ve platformları tanımış oldular hem de birbirleriyle daha güçlü iletişim ve işbirliği kurma fırsatı yakaladılar. Etkinlik herkese açıktı.

Süregelen faaliyetler

UNDP 2008 İnsani Gelişme Raporu büyük heyecan yarattı:

- Medya açıklanmasının ardından aylardır raporun bulguları üzerinde duruyor.

- UNDP Türkiye, TBMM Gençlik ve Eğitim Komisyonu tarafından raporun sunumu için davet edildi.

- Gençlik alanında çalışan 50'den fazla STK raporun tavsiyelerinin uygulanması için çağrıda bulunmak ve kendi katkılarını hükümete göstermek amacıyla ortak bir basın açıklaması için biraraya geldi.

- Gençlik STK'ları hükümete sunulacak gençlik politikaları hazırlamak amacıyla bir yahoo grubu kurdular. Ayrıca, konuyu daha ayrıntılı ele almak için ortak bir platform, GENÇLİNK, oluşturuldu. Platformun ilk toplantısı Bursa'da Temmuz 2008'de yapıldı.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global