Raporla ilgili belgeleri indirin
2008 Ulusal İnsani Gelişme Raporu
Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler Kitapçığı
Rapor için hazırlanan makaleler
Acar, Hakan. 2006. “AB Sürecindeki Türkiye’de Gençlik Politikası Nasıl Yapılanmalı?”
Arkadaş, Adem. 2004. “Özellikle Gençlik Suçlarının Yargısı Açısından Türkiye’de Çocuk Hakları Konusunda İzleme Raporu.”
Aydınlıgil, Seyhan. 2007. “Türkiye’de Gençlik ve Kalkınma ‘Yapabilirliklerinin’ Genişletilmesi Üzerine”.
Bilir, Nazmi. 2007a. “Çalışma Hayatında bir Risk Grubu: Genç Çalışanlar”.
Bilir, Nazmi. 2007b. “Sağlıklı Yaşam, Sigara ve Gençlik”.
Çarkoğlu, Ali. 2007. “Youth and Participation in Turkey” (Türkiye’de Gençlik ve Katılım).
Çeltikçi, Ebrize. 2006. “Gençlik, Demokrasi ve Kalkınma”. Eğitim Reformu Girişimi (ERG). 2007. “Eğitim Alanında Öneriler”.
Özcebe, Hilal. 2007a. “Gençler ve Şiddet”
Özcebe, Hilal. 2007b. “Gençler, Yaralanma, Korunma ve Kontrol”

2008 Ulusal İnsani Gelişme Raporu

17 Haz 2013

Rapor eğitim, sağlık, istihdam ve katılım gibi alanlarda gençlere sağlanabilecek çeşitli olanakları inceliyor ve bu alanlarda tavsiyeler içeriyor.

2008 Raporu, Türkiye'de Gençlik, alışılmışın dışında bir yaklaşımla hazırlandı. Gençler özellikle araştırma sürecine büyük ölçüde dahil edildi.

 

Ayrıca, kapsamlı bir Gençliğin Durumu Araştırması ülkenin tümünü temsil eden 12 değişik bölgede (İstanbul, Adana, Malatya, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Erzurum) 15-24 yaşları arasında 3000'den fazla gence uygulandı ve gençler ve yetişkinlerle 28 odak grup toplantısı gerçekleştirildi.

 

Odak grup toplantılarında 200'den fazla gencin ve 30'dan fazla yetişkinin görüşleri ve fikirleri alındı. Odak grup toplantılarından ve araştırmadan elde edilen edilen veriler  genellikle doğrudan alıntılarla raporda gençlerin görüşlerini ve önerilerini açıklamak için kullanıldı.

 

Rapor ile ilgili medya materyallerine ulaşmak için bu bağlantıya tıklayın.

 

 

Öne çıkanlar:

  • 2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre bugün Türkiye’de 15-24 yaşları arasında yaklaşık 12 milyon genç yaşıyor. Bu da, genel nüfusun %17,6’sına tekabül ediyor
  • Türkiye’nin, gençlik alanında, sorun bazlı, özgül problemlerin çözümüne yönelik, sektörel yaklaşımlardan vazgeçip, kapsamlı bir gençlik politikası ve bunun uygulanmasını yakından takip edecek kurumları oluşturması gerekiyor.
  • Eğitimin hem niteliğini hem niceliğini iyileştirmek öncelikli bir konu.
  • Politikalar oluştururken Türkiye’de 2,2 milyon genç kadının ne eğitim, ne de iş hayatında yer aldığını unutmamak gerek.

 

Bu raporu okuyun:

 

Bu raporu okuyun: (Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler)

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global