Bu raporu okuyun
Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu 2014

Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu 2014

16 Tem 2014

Bu rapor Binyıl Kalkınma Hedefleri'ndeki son gelişmeleri inceliyor. Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin insanların hayatlarında önemli değişiklikler yaptığının altını tekrar çiziyor. Küresel açlık, hedef tarih olan 2015’ten 5 yıl önce yarı yarıya azaltıldı. Gelişmekte olan bölgelerdeki çocukların yüzde 90’ı şimdi ilkokul eğitimi alıyor ve ilkokula giden kız ve erkek çocuklarının sayısındaki eşitsizlik azaltıldı. Tüm sağlık göstergelerindeki ilerlemenin yanında sıtma ve tüberküloza karşı mücadelede de kayda değer bir ilerleme görüldü. Bir çocuğun beş yaşından önce ölme olasılığı son yirmi yılda neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu, her gün 17 bine yakın çocuğun kurtarıldığı anlamına geliyor. İyileştirilmiş su kaynaklarına erişimi olmayan insan sayısını yarı yarıya indirme hedefine de ulaştık.

 

Hükümetlerin, uluslararası kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün birlikte gayret göstermesi dünya çapındaki insanların umudunun ve olanaklarının artmasını sağladı. Ama süreci hızlandırmak için daha fazlası yapılmalı. Önemli eksikliklerin ve eşitsizliklerin olduğu alanlarda daha cesur ve hedefe odaklı hareket etmemiz gerekiyor.

 

Üye ülkeler şimdi 2015 sonrası küresel kalkınma hedeflerinin odak noktası olacak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni belirlemek için görüşmeler yapıyor. Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmaya yönelik çabalarımız, kalkınma çabalarımızın 2015 sonrasında da istikrarlı bir temele oturması için önemli bir yapı taşı olacaktır.

Öne çıkanlar

  • Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşıldı, yoksulluk oranı 1990 ve 2010 yılları arasında yarı yarıya azaldı; ama 1,2 milyar insan hala aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.
  • 2000’li yılların başlarında kayda değer ilerleme kaydedilse de, okulu bırakan çocuk sayısını azaltma konusundaki ilerlemeler belirgin şekilde yavaşladı.
  • Kadınlar kota sisteminin de desteğiyle parlamentolarda daha fazla güç sahibi oldu.
  • Önemli gelişmeler yaşanmasına rağmen, dünya hala çocuk ölüm oranının azaltılması konusundaki Binyıl Kalkınma Hedefinde geride kaldı.
  • Anne ölüm oranını azaltmak için çok daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Yoksulluk ve eğitimsizlik ergenlik çağında doğum oranının yüksek kalmasına neden oluyor.
  • Hala çok sayıda HIV enfeksiyonu vakası görülüyor.
  • Milyonlarca hektar ağaç her yıl yok oluyor ve bu değerli varlığı tehdit altında bırakıyor. Küresel sera gazı salımı artmaya devam ediyor.
  • Resmi kalkınma yardımları en yüksek seviyeye ulaştı ve geçen iki yıldaki gerilemeyi tersine çevirdi.

Bu raporu okuyun:

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global