Bu belgeyi indirin
Binyıl Kalkınma Planı Görev Takımı Raporu 2013: “Kalkınma için Küresel İşbirliği: Karşılaştığımız Zorluk”

Binyıl Kalkınma Planı Görev Takımı Raporu 2013: “Kalkınma için Küresel İşbirliği: Karşılaştığımız Zorluk”

21 Eki 2013

“Kalkınma için Küresel İşbirliği: Karşılaştığımız Zorluk” başlıklı 2013 Binyıl Kalkınma Hedefleri Görev Takımı Raporu’nda sekizinci Binyıl Kalkınma Hedefi’nde belirlenen alt hedeflerde gelinen nokta gözlemleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum, özel sektör ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen rapor, farklı öneriler sunuyor. Raporun sunduğu öneriler arasında vergi kaçakçılığının önüne geçme, imalat güvenlik standartlarını güçlendirmek, sürdürülemez borcun üstesinden gelmek ve finansal düzenlemeleri ve küresel ticaret kurallarını geliştirmek maddeleri bulunuyor.

 

 

 

 

 

Öne çıkanlar:

  • Resmi Kalkınma Yardımları (ODA), 1997’den beri ilk kez 2011’e kıyasla 2012’de yüzde 4’lük bir düşüş gösterdi. Resmi Kalkınma Yardımları, 2011’deki 134 milyar dolardan 2012’de 125.9 milyar dolara düştü.
  • Çok taraflı resmi kalkınma yardımları, yüzde 6 oranında, insani yardımlar ise yüzde 11 oranında düştü.
  • İlk verilere göre, Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) ülkelerinin Sahra altı Afrika’ya yaptığı yardımlar 2007’den beri ilk kez azaldı. Yüzde 7.9’luk bir azalma ile 2012 yılında 26.2 milyar dolar oldu.

 

Bu raporu okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global