Herkes için onurlu bir yaşam

Yayımlanma tarihi 26 Tem 2013 19 sayfa

Özet

Bu rapor, 65/1 no.’lu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararına istinaden hazırlandı. 65/1 no.’lu kararda BM Genel Sekreteri’nin, 2015 yılına kadar Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde elde edilen ilerlemeler hakkında Genel Kurul’a yıllık rapor vermesini ve BM kalkınma gündeminin 2015 sonrasında daha da geliştirilmesi için atılacak adımlar ile ilgili önerilerde bulunması rica ediliyor.

 

2015 yılının sonuna kadar Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması için gösterilecek yeni çabalar çok önemli.

 

Bugüne kadar elde edilen gelişmelerin değerlendirmesini içeren bu rapor, aynı zamanda hedeflere ulaşılmasını sağlayan ve sağlayacak politika ve programlara da dikkatleri çekiyor.

 

Kapsayıcı büyüme, insana yakışır iş ve sosyal koruma; temel hizmetlerin sağlanması için daha fazla kaynak toplanması ve herkesin bu hizmetlere erişiminin sağlanması; siyasi iradeyi ve uluslararası politika çevresinin güçlendirilmesi ve çok paydaşlı ortaklıkların gücünden yararlanılması bu politika ve programlardan bazıları.

Bu raporu okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global