Bu belgeyi indirin
Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu 2013

Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu 2013

2 Tem 2013

Rapora göre, Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) bugüne kadar yoksulluğa karşı küresel olarak yürütülen en başarılı kampanya. Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısının yarıya indirilmesi ve iyileştirilmiş içme suyu kaynaklarına erişimin sürekliliğinin sağlanması gibi pek çok hedefe ulaşmada belirgin ve somut bir ilerleme kaydedildi. Sıtma ve tüberküloza karşı verilen mücadelede önemli kazanımlar elde edilirken ilkokul eğitiminde olduğu kadar sağlık alanında da gözle görülür gelişmeler sağlandı.

 

2013 BKH raporu, açlık, anne sağlığı, sağlık önlemleri ve çevrenin korunması gibi daha fazla önem verilmesi gereken alanlara dikkat çekiyor. Rapor ayrıca BKH kapsamında elde edilen başarıların ülkeler arasında ve ülkelerin kendi içinde dengesiz bir dağılıma sahip olduğunu belirtiyor.

 

Raporda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon "BKH’ye ulaşmak için on yıldan fazla bir süredir çalışıyoruz. Edindiğimiz deneyimlerle hedefe kilitlenen küresel kalkınma çabalarının fark yaratabildiğini öğrendik" diyor. Ban Ki-moon’a göre, "Ancak çabaların hızlandırılması ile dünya BKH'ye ulaşabilir ve 2015 sonrasında umut vaadeden başarılı bir kalkınma çerçevesinin oluşturulmasında ivme yaratabilir."

Öne çıkanlar

  • Küresel alanda aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların oranı yarıya indirildi
  • 2 milyardan fazla insanın iyileştirilmiş içme suyu kaynağına erişimi sağlandı
  • Sıtma ve tüberküloza karşı verilen mücadelede önemli kazanımlar elde edildi
  • Açlığın yok edilmesi ulaşılmak üzere
  • Çevresel sürdürülebilirlik büyük bir tehdit altında
  • Pek çok anne ölümü önlenebilir olduğu halde bu alanda elde edilen ilerleme oldukça yetersiz
  • Virüslere karşı kullanılan ilaçlara erişim ve HIV’i önleme hakkında bilgiler yaygınlaştırılmalı
  • Hala ilkokul eğitiminde yoksun kalan çok fazla çocuk bulunmakta
  • Toplamda bağışlanan para olumsuz yönde en çok etkilenen en yoksul ülkelerin ihtiyacının çok daha altında

 

Bu raporu okuyun:

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global