Bu belgeleri indir
İnsani Gelişme Raporu
İnsani Gelişme Raporu Özet
Türkiye Açıklama Notu
Destekleyici belgeler
Sıkça Sorulan Sorular - İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
Sıkça Sorulan Sorular - Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE)
Sıkça Sorulan Sorular - Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (CDGE)
Sıkça Sorulan Sorular - Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE)
Sıkça Sorulan Sorular - Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

İnsani Gelişme Raporu

14 Ara 2015

2015 İnsani Gelişme Raporu, “çalışma” kavramına ve çalışmanın daha nitelikli bir yaşama katkısına odaklanıyor. Çalışma kavramı, insani gelişme açısından kritik bir öneme sahip. 2015 İnsani Gelişme Raporu’nun temel mesajı bu.

 

Çalışma kavramı, insanların hayatına ve ekonomilerin zenginliğine katkıda bulunuyor. Ancak bu olumlu bağlantı kendiliğinden oluşmuyor. UNDP’nin 2015 İnsani Gelişme Raporu, ücretli ve ücretsiz işler arasındaki dengesizliği analiz ederek, çalışma alanında küreselleşme ve dijital devrim sonucunda değişen manzaraya odaklanıyor.

 

Bu değişen durum, fırsatlar kadar riskleri de barındırıyor. Raporda, çalışma kavramından insani gelişme bağlamında yararlanılması, ayrıca adil ve sürdürülebilir bir ilerlemenin sağlanabilmesi için bir dizi politika önerisi de yer alıyor. Rapora göre hem şimdiki hem de gelecek nesiller için çalışma fırsatlarının yaratılmasına yeni yaklaşımlara ihtiyaç var.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global