İnsani Gelişme İndeksi ve İndikatörleri: 2018 İstatistik Güncellemesi

14 Eyl 2018

2018 İstatistiksel Güncellemesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından bu yana başlıca gelişme sorunları, eğilimleri ve politikalarına ilişkin bağımsız, analitik ve ampirik temelli tartışmalar olarak yayınlanan küresel İnsani Gelişme Raporları serisinin en yeni istatistiksel güncellemesidir.

İnsani Gelişme Endeksi, 189 ülke için hesaplanan endeks sağlık, eğitim ve gelir olmak üzere insani gelişmenin temel boyutlarında ilerlemeyi ölçüyor. İnsani Gelişme Endeksi Eğilimleri, 1990-2017 döneminde İGE’de oluşan değişiklikleri vurgularken, uzun vadeli eğilimlerin analiz edilmesine imkan tanıyor. Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) ise, 151 ülkeyi kapsıyor ve İGE kazanımlarının eşitsiz dağılımı sonucundaki insani gelişme kaybını ölçüyor.

2018 İstatistiksel Güncellemesi beş istatistik gösterge panosunu kapsıyor: 1) İnsani gelişme kalitesi; 2) yaşam boyu toplumsal cinsiyet farkı; 3) kadının güçlenmesi; 4) çevresel sürdürülebilirlik; ve 5) sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global