• 2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)

  Çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan insanların üçte ikisinden fazlası (886 milyon) orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

 • 2018 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE) Sonuçları

  10 yılda 271 milyon kişi yoksul kategorisinden çıktı. Hindistan, yoksul oranını %55'ten %28'e indirdi, bu en yoksul ülkeler arasındaki en hızlı azalışı ifade ediyor. Ancak Hindistan hâlâ dünyada en çok yoksul bireyin yaşadığı ülke : 364 milyon kişi.

 • İnsani Gelişme İndeksi ve İndikatörleri: 2018 İstatistik Güncellemesi

  2018 İstatistiksel Güncellemesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından bu yana başlıca gelişme sorunları, eğilimleri ve politikalarına ilişkin bağımsız, analitik ve ampirik temelli tartışmalar olarak yayınlanan küresel İnsani Gelişme Raporları serisinin en yeni istatistiksel güncellemesidir.

 • İnsani Gelişme Raporu 2016

  2016 İnsani Gelişme Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından bu yana başlıca gelişme sorunları, eğilimleri ve politikalarına ilişkin bağımsız, analitik ve ampirik temelli tartışmalar olarak yayınlanan küresel İnsani Gelişme Raporları serisinin en yenisidir.

 • Türkiye'de Gelir Adaletsizliği ve Sosyal Adaletsizlikler Raporu - 2016

  Küresel Parlemento Raporu parlamenter çalışmanın etkilerini, Parlamento'nun halkın endişelerine karşı sorumlu olabilmesini ve halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmesini inceliyor.

 • Human Development Report 2016: Progress at Risk
 • İnsani Gelişme Raporu

  2015 İnsani Gelişme Raporu, “çalışma” kavramına ve çalışmanın daha nitelikli bir yaşama katkısına odaklanıyor. Çalışma kavramı, insani gelişme açısından kritik bir öneme sahip. 2015 İnsani Gelişme Raporu’nun temel mesajı bu.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global