• Türkiye'nin Yedinci Ulusal Bildirimi
  28 Ağu 2019

  The Seventh National Communication is prepared in line with the liabilities of Turkey under United Nations Framework Convention for Climate Change, to which it is a party.

 • Türkiye İçin Ulusal İzleme, Raporlama ve Doğrulama (IRD) Sistemi Tasarımı
  5 Nis 2019

  İRD tasarımı felsefesine göre, iyi bir sistem, şu özelliklere sahip olmalıdır: a) mümkün olduğunca eldeki veri kaynaklarını ve süreçlerini kullanmalıdır (işlevsel raporlama kanallarının işleyişini aksatmamalıdır) ve b) sıradan bir ulusal karbon hesaplama sistemi olmanın ötesine geçmelidir. Yaratılan faydanın sürdürülebilir olması için, toplanan verilerin ve üretilen raporların, karar alıcıların günlük yönetim kararlarını almalarına yardımcı olması gerekir. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik ilkesi, geleneksel orman yönetiminin ötesinde planlama sürecinin de bir parçası hâline getirilmelidir. Ancak bu şekilde sürdürülebilir bir fayda sağlanabilir.

 • Odun Dışı Orman Ürünleri: Kekik Değer Zinciri Analizi
  18 Şub 2019

  Odun Dışı Orman Ürünleri: Keçiboynuzu Değer Zinciri Araştırması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği içinde yürütülen Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi kapsamında proje ortaklarından biri olan Doğa Koruma Merkezi için Gülnar ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüklerindeki keçiboynuzu (harnup) ürününün ormandan pazara değer zincirini resmetmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

 • Odun Dışı Orman Ürünleri: Keçiboynuzu Değer Zinciri Analizi
  18 Şub 2019

  Odun Dışı Orman Ürünleri: Keçiboynuzu Değer Zinciri Araştırması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği içinde yürütülen Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi kapsamında proje ortaklarından biri olan Doğa Koruma Merkezi için Gülnar ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüklerindeki keçiboynuzu (harnup) ürününün ormandan pazara değer zincirini resmetmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

 • Odun Dışı Orman Ürünleri: Defne Değer Zinciri Analizi
  18 Şub 2019

  Odun Dışı Orman Ürünleri: Defne Değer Zinciri Araştırması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği içinde yürütülen Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesi kapsamında proje ortaklarından biri olan Doğa Koruma Merkezi Vakfı için Köyceğiz, Gazipaşa, Gülnar, Pos ve Andırın Orman İşletme Müdürlüklerinde defne ürününün sürgünden pazara değer zincirini resmetmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

 • Orman Köylülerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Algılar,İhtiyaçlar,İmkanlar ve Stratejiler
  18 Şub 2019

  Araştırmanın temel amacı, UNDP Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi (GEF V)” kapsamında proje ortaklarından biri olan Doğa Koruma Merkezi için Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Muğla ve Adana illerine bağlı orman köylerinde yaşayan orman köylülerinin sosyo-demografik profillerini ortaya çıkararak bu köylere ilişkin bir kümeleme analizi gerçekleştirmek ve böylelikle bölgeyi ilgilendiren ormancılık politikalarına katkıda bulunacak stratejik bilgi üretmektir.

 • İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi
  12 Kas 2018

  Bu kitabın amacı, tarım, ormancılık ve arazi kullanımında karbon kavramını tüm yönleriyle ortaya koymak ve Türkiye’de karbon yönetimi bilincinin oluşmasına katkı yapmaktır.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global