İşin Değişen Doğası

İşin Değişen Doğası

26 May 2021

Sürdürülebilir bir gelecek için dikkate alınması gereken 30 gelişme

İş kavramı geçtiğimiz yüzyılda büyük ölçüde değişime uğradı. Artık ileri teknolojilerin bir sonucu olarak birçok işi tamamen otomatikleştirebiliyor olsak da, stratejik düşünme, planlama ve fikirleri hayata geçirme gibi konular insanlara özgü olan ve henüz makinelerde bulunmayan güçlü muhakeme, ahlak ve analitik düşünme gibi becerileri gerektiriyor.

Bu rapor, herkes tarafından kabul edilen bir ihtiyaca yanıt olarak oluşturuldu: işin değişen doğası, yalnızca ortaya çıkan değişikliklere yanıt vermekle kalmayıp, aynı zamanda gelecek yıllarda toplumu önemli şekilde değiştirebilecek olası seçenekleri keşfetme yeteneğine sahip bir dizi eylemi gerektiriyor. Rapor, işin değişen doğası ile ilgili ‘nerede, kim tarafından, nasıl ve neden’ sorularının yanıtlarını içeren 30 gelişmeyi inceliyor. Altı UNDP Hızlandırma Laboratuvarı'nı temsil eden yazar, COVID-19'un işgücü üzerindeki etkisinden yeni iş modellerine ve girişimcilik ekosistemlerine kadar birçok konuda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditlerin yanı sıra, yerelde geliştirilen ve dünyanın birçok yerinde karşılaşılan zorluklara cevap olabilecek ölçeklenebilir çözümleri sunuyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global