COVID-19 UNDP’nin Bütünleşik Yanıtı

COVID-19 UNDP’nin Bütünleşik Yanıtı

13 Nis 2020

COVID-19: Bir Sağlık, İnsanlık ve Kalkınma Krizi

2020 yılı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lar) yönelik Eylem Onyılı’nın başlangıcı oldu. Ancak COVID-19 pandemisiyle birlikte kalkınmaya yönelik küresel çerçeve kökten değişti. Dünya aşırı eşitsizlik, ekolojik kırılganlık ve toplumların kendi içinde ve arasında giderek artan güvensizlik döneminde gelen, bir kuşağın gördüğü en büyük sosyo-ekonomik şokla karsı karsıya.

Bu pandemi bir sağlık krizi. Bununla birlikte yalnızca bir sağlık krizinden ibaret değil. COVID-19 ile mücadele aynı zamanda, özellikle halihazırda kırılganlık, yoksulluk ve çatışma yükü altında ezilen ülkelerde gelecek yıllarda derin sosyal, ekonomik ve siyasi izler bırakma potansiyeline sahip olan bir insani kriz ve kalkınma krizi.

Küresel Amaçları oluşturmak üzere küresel toplumu bir araya getiren dayanışmaya su anda her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Güçlü kurumlar inşa etmekten istihdam yaratmaya ve herkes için eğitim ve sağlık sunmaya kadar SKA’lar ve kimseyi geride bırakmama taahhüdü, entegre biçimde ele alındığı zaman en iyi sonuçları veriyor. COVID-19’u alt etmek için tüm dünya bu şekilde iş birliği yapmalı.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global