• Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İletişim Rehberi

  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisi, toplumsal cinsiyete duyarlı dil kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve cinsiyetçi kalıp yargıların kırılmasını sağlamak amacıyla “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İletişim Rehberi” hazırladı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim; kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği, kaynaklardan ve fırsatlardan eşit yararlandığı, rolleri eşit üstlendikleri, karar alma süreçlerinde dengenin gözetildiği, kalıpların sorgulandığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasına hizmet eden kapsayıcı bir konumlandırma, dil ve görsel kullanımını gerektiriyor. Rehberde, toplumsal cinsiyet ile ilgili kalıp yargıları destekleyen ve cinsiyetçi özellikleri ortaya koyan bir dilden kaçınmak ve iletişimde olumsuz etkileri azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususlara yer veriliyor.

 • UNDP Turkey Policy Against Sexual Harassment

  Zero tolerance for harassment in the workplace as well as sexual exploitation and abuse is the main principle for UNDP Turkey CO and it is an obligation for managers and supervisors to ensure to maintain this principle.

 • Engendering Communications

  Language shapes our interpretation of the world. It defines how we think and behave. The word we choose while we communicate reflects our assumptions about the outer world including gender relations.

 • Türkiye-Yunanistan Sınırlarında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Projesi Broşürü

  Proje, yüksek teknoloji sistemler de dâhil olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın sınır gözetimi için kullanılacak modern araçları benimsemesi konusundaki kurumsal kapasite ihtiyaçlarını değerlendirmeyi; uluslararası hukuk ve uygulamalar doğrultusunda bir eğitim modeli ve müfredat oluşturmayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 500 profesyonel personeline göçmenlerin temel hakları, uluslararası koruma ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularının yanı sıra sınır bölgelerindeki düzensiz hareketlerle mücadelenin usule ilişkin gereksinimleri konusunda eğitim verilmesini amaçlamaktadır.

 • Hedefler İçin İş Dünyası

  Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler 2015’ te 2030 Gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni kabuletti. Bu hedefler yoksulluk ve ayrımcılığın sona erdiği, eşitlikçi, adaletli, şimdi ve gelecek için sağlıklı bir dünyayı odağına alıyor.

 • Sürdürülebilir Kalkınma İçin Birlikte Çalışmak: Türkiye'de UNDP

  UNDP, BM'nin küresel kalkınma ağıdır; değişimi savunan ve insanların daha iyi yaşama kavuşmalarına yardım etmek üzere ülkeleri bilgi, deneyim ve kaynaklarla buluşturan bir kuruluştur.

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Broşürü

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global