Daha fazla


Türkiye’de ilk kez vatandaş odaklı ve kaliteli yerel hizmet sunum standartları geliştiriliyor

Türkiye’de ilk defa yerel hizmet sunum standartlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaların bir parçası olarak Ankara’da geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi.  


Öğren-Dönüş Programları imalat sanayiinde KOBİ’lerin verimliliğini ve rekabet güçlerini artırıyor

Model fabrikaların firmaların kar marjlarını ve iş hacimlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.  


Afetlerin yaşandığı Samsun ve Muğla’nın iklim değişikliğine uyumu için strateji ve eylem planları hazırlanıyor

İklim değişikliğinin neden olduğu afetlerin sıklık ve şiddetinin artması, yereldeki toplulukların, kritik altyapı ve hizmetlerin etkilenebilirliğini artırırken; iklim değişikliği nedeniyle toplumda…  


“Model fabrikalar” Türkiye’de verimliliği artırıyor

Kayseri’de yapılan etkinlik, UNDP ve Türk Hükümeti tarafından desteklenen sekiz tesiste uygulamalı yaklaşım sayesinde elde edilen iş kazanımlarını sergiledi  


Türkiye’de yeşil turizmi desteklemek için “başarı üçgeni”

Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve UNDP, Küçükköy’ü çevresel sürdürülebilirlik modeline dönüştürmek için güç birliği yapıyor.  


Güneydoğu Anadolu kadınlarının dokunuşu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılan Türk sporcuları destekledi

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılan Türk sporcuları desteklemek ve teşvik etmek için, UNDP’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kadınların Güçlenmesi Projesi kapsamında desteklenen…  


İklim Dirençli Kentler için İklim Değişikliğine Uyum Strateji ve Eylem Planları Hazırlanıyor

İklim değişikliği küresel bir kriz olsa da etkileri yoğun olarak yerelde gözleniyor. Yerelde iklim dirençliliğini artırmak için yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine önem vermesi,…  


İzmir, UNDP Türkiye'nin Yeni Mukim Temsilcisini Ağırladı

Türkiye’deki ilk saha ziyaretini Gaziantep’e gerçekleştiren Mukim Temsilci Louisa Vinton, UNDP Türkiye’nin yerel sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklediği çalışmaların sonuçlarını yerinde incelemek üzere…  


Suriyeli İşletmeleri Desteklemek: Potansiyeli Açığa Çıkarmak

UNDP Türkiye ve İNGEV iş birliğiyle yürütülen, Suriyeli işletmeler ve girişimcilerin istihdama katılımını destekleyici faaliyetler ve sonuçları ile gelecekteki müdahale alanlarına yönelik öneriler…  


Beş yenilikçi girişimci ekip Bangladeş ve Uganda'da yoksulluk ile mücadele için destekleyici fon almaya hak kazandı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “etki girişimcilerini” desteklemek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortak çalışıyor.  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global