Daha fazla


İnsan ve gezegen odaklı yatırımların artmasını hedefleyen Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında, UNDP Türkiye ve İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye…  


“Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası” 1-5 Mart Arasında Çevrimiçi Yapılacak

Etkinlikle, çağımızın kaynak sürdürülebilirliği ihtiyacına küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde alınan önlemler ve gerçekleştirilen müdahalelere katkı sağlanması amaçlanıyor.  


ILO ve UNDP Gaziantep’te Esnaf ve Sanatkârları Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede Maske Üretimi için Destekliyor

AB ve KfW Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen ILO-UNDP ortak işbirliği, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (GESOB) günlük 25 bin yüz maskesi üretim ve dağıtımı yoluyla…  


Model Fabrika ve Yenilik Merkezleri 3 İlde Girişimcilik ve İnovasyon Kültürünü Destekliyor, İmalat Sanayiinde Büyük Yapısal Dönüşüm Başlıyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Avrupa Birliği (AB) desteği ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde yürüttüğü Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi…  


İklim değişikliği hakkında dünyanın en büyük kamuoyu araştırması: Halkın çoğunluğu geniş kapsamlı eylem istiyor

UNDP’nin “İklim Anketi”, Oxford Üniversitesi’nin analizlerine göre, dünya nüfusunun yarıdan çoğunu temsil ediyor. Halkın yüzde 64’ü, devam eden COVID-19 küresel salgını koşullarına rağmen, iklim…  


Sanayide Dönüşümde UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yaklaşımı, 3. Manisa AR-GE ve İnovasyon Kongresi’nde

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın önemi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nin OSB’lere sağladığı destek 3. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresi’nde anlatıldı.  


UNDP Türkiye, Yenilenebilir Enerji Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimler ile Beş İlde İstihdam Edilebilirliği ve Sosyal Uyumu Destekliyor

ile Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hatay illerinde 500 kişinin yenilenebilir enerji sektöründe mevcut iş imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.  


Tasarla Çukurova Yarışması Sonuçlandı

Tasarımcı, mühendis, malzeme bilimci ve girişimcilerden oluşan 10 takımın 4 aylık fikir ve ürün geliştirme maratonu sona erdi.  


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kilis ve Şanlıurfa Haliliye’de “Sıfır Atık” Farkındalık Kampanyası Başlatıyor

Toplam 49 oturum olarak düzenlenen eğitimlere 4.223 kişi katıldı. 7-17 Aralık tarihlerinde ise eğitimlere katılanlar arasından seçilen 411 kişiye “Sıfır Atık” konusunda eğitici olmaları için özel bir…  


GAP Bölgesinde Verimlilik Artışına Yönelik Yenilikçi Faaliyetler ve Yeni Dönem Planları, Entegre Kaynak Verimliliği (EKV) Projesi Yönlendirme Kurulu Toplantısında Değerlendirildi

Tüm paydaşlarının yüksek sayıda katılım gösterdiği toplantıda, Projenin dünü ve bugünü ile ilgili katılımcılara teknik bilgi aktarımı yapılırken, orta ve uzun vadeli gelecek planları görüşüldü.  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global