Daha fazla


Türkiye’de ilk kez vatandaş odaklı ve kaliteli yerel hizmet sunum standartları geliştiriliyor

Türkiye’de ilk defa yerel hizmet sunum standartlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaların bir parçası olarak Ankara’da geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi.  


Öğren-Dönüş Programları imalat sanayiinde KOBİ’lerin verimliliğini ve rekabet güçlerini artırıyor

Model fabrikaların firmaların kar marjlarını ve iş hacimlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.  


Afetlerin yaşandığı Samsun ve Muğla’nın iklim değişikliğine uyumu için strateji ve eylem planları hazırlanıyor

İklim değişikliğinin neden olduğu afetlerin sıklık ve şiddetinin artması, yereldeki toplulukların, kritik altyapı ve hizmetlerin etkilenebilirliğini artırırken; iklim değişikliği nedeniyle toplumda…  


İklim değişikliği yaygınlaşıyor, hızlanıyor ve şiddetleniyor – IPCC

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 9 Ağustos’ta yayımlanan son raporuna göre, bilim insanları Yerküre’nin ikliminin her bölgede ve tüm iklim sisteminde değişmekte olduğunu gözlüyor.  


UNDP’nin yeni raporuna göre, sosyal yardım harcamaları küresel salgından kaynaklanan yoksulluğu sınırladı, ancak zengin ve yoksul ülkeler arasındaki fark büyüdü

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan yeni rapor, nakit yardım politikalarının, COVID-19 küresel salgını sırasında yoksulluğa düşebilecek…  


İklim Dirençli Kentler için İklim Değişikliğine Uyum Strateji ve Eylem Planları Hazırlanıyor

İklim değişikliği küresel bir kriz olsa da etkileri yoğun olarak yerelde gözleniyor. Yerelde iklim dirençliliğini artırmak için yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine önem vermesi,…  


İzmir, UNDP Türkiye'nin Yeni Mukim Temsilcisini Ağırladı

Türkiye’deki ilk saha ziyaretini Gaziantep’e gerçekleştiren Mukim Temsilci Louisa Vinton, UNDP Türkiye’nin yerel sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklediği çalışmaların sonuçlarını yerinde incelemek üzere…  


Suriyeli İşletmeleri Desteklemek: Potansiyeli Açığa Çıkarmak

UNDP Türkiye ve İNGEV iş birliğiyle yürütülen, Suriyeli işletmeler ve girişimcilerin istihdama katılımını destekleyici faaliyetler ve sonuçları ile gelecekteki müdahale alanlarına yönelik öneriler…  


Serbest Çalışma Platformu “Dükkan” Kuruldu

Dükkan, “Serbest Çalışmaya Yeni Bir Yaklaşım” sloganıyla faaliyete geçti.  


Belediyeler arası deneyim paylaşım toplantılarının finali Ankara’daki çalıştay ile yapıldı

UNDP Türkiye’nin Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında Mart-Haziran 2021 dönemi boyunca her hafta düzenlenen Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantılarının kapanış etkinliği olan…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global