İLGİ ALANIMIZ

Kapsayıcı ve

Demokratik Yönetişim

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

Demokratik yönetişim, insani gelişme için belirleyicidir. Kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmelerinde önemli bir rol oynar.

Hedeflerimiz

Kurumsal yönetim yapısına yönelik politika önerileri ve ceza hukuku alanında uzlaştırma kurumunun geliştirilmesiyle yargı sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve böylece adalete erişimin güçlendirilmesi UNDP’nin hükümet ile yaptığı işbirliği içinde öncelikli alanlardandır. UNDP ayrıca kırılgan gruplara yönelik politika geliştirme konusunda da hükümete destek vermektedir. Benzer şekilde, kadınların güçlendirilmesi UNDP girişimlerinin odağındadır. Toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm kalkınma programlarına ve uygulamalarına yaygınlaştırılması demokratik yönetişim alanındaki teknik yardım için önceliktir.

 

Proje ve Girişimler

e-Konsolosluk
Sınır Gözlemi
ILAP
Yargıtay

11,669,907m2

ALAN

Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayınların Temizlenmesi ve Sınır Denetim Kapasitesini Artırarak Sosyo-ekonomik Gelişimin Sağlanması Projesi – Aşama I kapsamında mayınlardan temizlendi.

Keşfet

Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yükleniyor…

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global