COVID-19 Pandemisi

İnsanlık COVID-19 ile baş edebilmek için
liderlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyuyor.

COVID-19 pandemisi, çağımızı tanımlayan küresel bir sağlık krizidir. Geçen yılın sonlarında ortaya çıkışından bu yana, Antarktika dışında tüm kıtalara yayıldı. Afrika ve Güney Amerika’da vaka sayısı her gün yükseliyor; Avrupa ise hastalığın merkezi haline geldi. Artık Avrupa’da günlük vaka sayısı, Çin’de tepe noktasındaki sayıyı aşmış durumda.

Ülkeler testler yapmak, hastaları tedavi etmek, temasın izini sürmek, seyahat kısıtlamaları getirmek, yurttaşlarını karantinaya almak, spor ve konser etkinlikleri gibi büyük toplantıları iptal etmek ve okulları geçici olarak kapatmak suretiyle hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için var gücüyle savaşıyor.

Bu pandemi dalga dalga yayılıyor; baş etme gücü en düşük olan insanları ezebilecek güçte.

COVID-19 salgını bir sağlık krizinden çok daha fazlası. Dokunduğu her ülkeyi sarsan bu küresel salgının, yıkıcı ve derin izler bırakacak sosyal, ekonomik ve siyasi krizlere yol açma potansiyeli var.

Şu anda, daha önce karşılaşılmamış bir durumla karşı karşıyayız. Toplumların çoğu, bir hafta önceki hallerine göre tanınamaz durumda. Dünyanın birçok büyük kenti, insanların isteyerek veya hükümet kararıyla evlerine kapalı kalması nedeniyle terk edilmiş hayalet şehirler gibi görünüyor. Dünyanın her yerinde dükkanlar, tiyatro-sinema salonları, restoranlar ve barlar kapanıyor.

İnsanlar her gün işlerini ve gelirlerini kaybediyor; normal yaşama ne zaman dönüleceğini bilmiyorlar. Turizme bağımlı olan küçük ada devletlerinde oteller ve plajlar bomboş. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tahminlerine göre, dünya genelinde 25 milyon iş kaybedilebilecek. 

 

UNDP'nin Yanıtı

Her ülke derhal etkili yanıt vermeli ve üç koldan çalışmalı: Hazırlık, yanıt ve düze çıkma. BM sistemi, en kırılgan kesimleri korumaya odaklı bir şekilde her aşamada ülkeleri destekleyecektir.

Ebola, HIV, SARS, TB ve sıtma pandemilerindeki deneyimlerimize ve kamu ve özel sektör ile köklü iş birliği geçmişimize dayanarak, UNDP olarak yoksulluğu ortadan kaldırma, eşitsizlikleri azaltma, kriz ve şoklara dayanıklılığı güçlendirme görevimizin bir parçası olarak, ülkelerin COVID-19’a derhal ve etkili biçimde yanıt vermelerine destek vereceğiz.

“BM ailesindeki kardeş kurumlarımız ve diğer ortaklarımızla birlikte, şu üç öncelikli eksende derhal işe koyulduk: WHO’nun öncülüğünde, temel sağlık ürünlerinin tedariki dahil sağlık yanıtını desteklemek; krizi yönetim ve yanıtını güçlendirmek; ve kritik sosyal ve ekonomik etkilere çözüm bulmak.”UNDP Başkanı, Achim Steiner

UNDP olarak, bu krizin ilk aşamasından itibaren etkilenen ülkeleri aktif biçimde destekliyoruz; bu çaba kapsamında 2 milyon ameliyat maskesi bağışladık ve röntgen cihazı, kızılötesi termometre, infüzyon pompası, koruyucu tulum, eldiven ve el dezenfektanı gibi tıbbi yaşam destek cihaz ve malzemeleri tedarik ettik.

Çin’de etnik azınlık topluluklardaki yaşlılar ve diğer dezavantajlı insanlara yönelik olarak, 40 farklı etnik azınlık dilinde hazırlanmış, COVID-19 hakkında bilgi yayan sosyal medya kampanyası başlattık.

 

Pekin’deki BM merkezinde Çin hükümetine bağışlanan kritik tıbbi malzemelerin teslim töreni. Fotoğraf: UNDP Çin Halk Cumhuriyeti

 

Lübnan’da Hükümet’in COVID-19 Afet Risk Yönetim Planı hazırlamasına destek veriyoruz. Vietnam’da ise Hükümet’in Çin sınırı bölgesinde yer alan kırsal alanlara odaklı olarak, etnik azınlıklar ve engelli insanlar ile hayati iletişim kurma çabalarına yardım ediyoruz.

WhatsApp, WHO ve UNICEF iş birliğiyle, dünyada milyarlarca insana gerçek zamanlı sağlık bilgileri ulaştırılacak bir bilgi merkezi kurduk.

Fotoğraf: Basak Kabadayi/Shutterstock.com

 

Doğru ve sansasyonsuz bilgi yaymak için, dünyanın en büyük reklam ajanslarından biri olan AMV’nin yanı sıra Britanyalı aktör, yazar ve komedyen Stephen Fry ile birlikte “Tweet Zero” kampanyasını başlattık. Kampanya, sık sık el yıkamak, hasta iken evde kalmak, kendi yüzüne dokunmamak gibi, insanların kendi güvenlikleri için yapabilecekleri birkaç basit davranışı vurguluyor.

COVID-19’un yayılmasını sınırlamak ve kırılgan gruplar ve ekonomiler üzerinde yaratabileceği yıkıcı etkileri hafifletmek için toplumda herkesin eksiksiz katılımı gerekiyor.

Ülke içinde ve ülkeler arasında, toplumlar ile hükümetleri arasında güven ve iş birliği tesis etmek zorundayız.

UNDP’nin sağlayacağı destek, her ülkenin yanıtının sadece kapsamlı olmasına değil, aynı zamanda adil ve kapsayıcı olmasına yardım edecek, böylelikle hiç kimse geride bırakılmayacak ve ülkeler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ilerleme kaydedebilecek.

COVID-19 krizi ve etkileriyle mücadeleye odaklanırken, gelecekte böyle bir krizin tekrar ortaya çıkmasını önleyecek yöntemlerin üzerinde de düşünmeliyiz. UNDP, uzun vadede, ülkelerin bu türden krizleri önlemesi ve daha iyi yönetmesine destek olacak yöntemler araştıracak ve tüm dünyanın bu krizden çıkarılan derslerden tam yararlanmasını sağlayacak.

Bugün vereceğimiz küresel yanıt, geleceğimize yatırımdır.

Keşfet

Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yükleniyor…
Icon of SDG 03

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global