100-gün görevi için, fizibilite bakımından bilinenleri ve bilinmeyenleri, engelleri ve fırsatları anlamak amacıyla tüm 3 seçeneği ve muhtemel çerçeveleri değerlendirdik. Sonuç olarak, kararımız tek kullanımlık plastikler konusunda davranış değişikliğine odaklanmak şeklinde oldu ve kapsamı plastik şişeleri, tek kullanımlık kahve bardaklarını ve plastik poşetleri içerecek şekilde daralttık. Sonraki adım anketler düzenleyerek eylem kanıtını doğrulamaktı; anketler Ankara’da iki farklı mekanda geçen hafta tamamlandı. Mekanlar, bir dizi sosyoekonomik arka planı, yaşam tarzını ve demografik özelliği kapsayabilmek için özellikle seçildi. Anketlerin sonuçları bir sonraki blogumuzda paylaşılacak, ama kısaca belirtmek gerekirse, anket sonuçları hipotezler ve veri odaklı test aşamasının yerindeliği için bir çıkış noktası sunan davranışsal içgörüler sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’yle şehircilik kapsamında diğer pek çok potansiyel işbirliği alanı için yapıcı bir zemin oluşturmak amacıyla bir işbirliği ilişkisi kurduk.

Bu arada, Tunus’taki davranışsal içgörü kliniği, deneylerimizi nasıl şekillendirebileceğimize dair bir yol haritası oluşturdu. İlk adım olarak, sadece bir adet tek kullanımlık ürüne odaklanacaktık ve bunun için tek kullanımlık kahve bardağını seçtik, çünkü bu bizim arz ve talep, başka bir deyişle kahve dükkanları ve tüketiciler olmak üzere her iki tarafla da çalışmamıza imkan tanıyor. Çalışmayı bu ölçeğe oturttuktan sonra, doğru ev sahibini (kahve dükkanını) bulmak için ekosistemi analiz etmeye devam ettik, çünkü testin tasarımı personelin eğitilmesini, dükkan sahiplerinin sağlayacağı parasal teşvikleri ve bir oyunlaştırma unsurunu gerekli kılıyor. Şu anda, bizim yaklaşımımıza uygun olan çevre dostu uygulamalara sahip birkaç adayımız var.

Çıkış noktası:

Yanında kupa veya termos taşımak kimileri için gündelik bir uygulama ve bu davranışı geniş kitlelere yaymak, geri dönüştürülemeyen ve nihayet katı atık sahalarında depolanan tek kullanımlık plastiklerin tüketimini azaltabilir. Ama alışkanlıkları değiştirmek genellikle çok zordur. ‘Nereden başlamalıyız?’ sorusunu sorduğumuzda davranışsal motivasyonlarla başlamamız gerektiğini düşündük.

Hipotezler:

Popüler, anaakım bir kahve markasını tek kullanımlık kahve bardaklarına karşı harekete geçmeye ve bununla ilgili muhtemel teşvikler konusunda mutabık kalmaya teşvik edebilirsek, sürdürülebilir alternatiflerin (kupa, termos, biyoçözünür bardak) kullanımı, pazarlama çalışmalarının da etkisiyle anaakım haline gelecektir.

Baristaların ve müşterilerin davranışını değiştirebilirsek, tek kullanımlık kahve bardaklarının tüketiminde önemli bir azalma olacaktır!

Metodoloji:

Eylemimizin niteliği, sosyoekonomik arka planlar ve gündelik yaşam tarzları hakkında veri toplamak da dahil olmak üzere davranışsal içgörülerin kullanımını gerektiriyor. Verilerin analizi, etkili bir şekilde iletişim kurulacak olan farklı karakterlerin mevcut eğilimlerine ve alışkanlıklarına ışık tutacak.

Icon of SDG 12 Icon of SDG 13 Icon of SDG 14 Icon of SDG 15 Icon of SDG 17

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global