UNDP

Hakkımızda

UNDP daha iyi bir dünya için çalışıyor

 

Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanların daha iyi yaşamlar kurmalarına destek olmak için ülkelere bilgi, deneyim ve kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluş.

UNDP yaklaşık 170 ülke ve bölgede çalışarak, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılmasına yardımcı oluyor. Ülkelerin, kalkınma sonuçlarını sürdürebilmeleri için politikalar, liderlik becerileri, ortaklık kabiliyetleri ve kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine ve dayanıklılıklarını artırmalarına destek oluyoruz.

Dünya için kritik bir zamandayız. UNDP olarak, bu dönemi, küresel sürdürülebilir kalkınma gündeminde ilerlemek için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Eylül 2015'te dünya liderleri, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni kabul etti. UNDP, kalkınma, afet riskini azaltma ve iklim değişikliği için yeni sistemleri güçlendirmek amacıyla çalışıyor. Ülkelerin, 2030’a kadar küresel kalkınma önceliklerine rehberlik edecek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na, diğer adıyla Küresel Amaçlar’a ulaşma çabalarını destekliyoruz.

UNDP'nin Stratejik Planı (2018-2021) hizmet verdiğimiz ülkelerin geniş çeşitliliğine duyarlı şekilde tasarlanmıştır. Bu çeşitlilik, üç geniş kalkınma bağlamında aksettiriliyor:

UNDP, bu sorunlara yanıt vermek ve kaynakları ile uzmanlığını 2030 Gündemi'ni hayata geçirmeye daha iyi odaklamak için, İmza Çözümlerimiz adını verdiğimiz bir dizi yaklaşım belirledi:

 • İnsanları YOKSULLUKTAN kurtarmak
 • Barışçıl, adil ve kapsayıcı toplumlar için YÖNETİŞİM
 • Kriz önleme ve DAYANIKLILIĞI artırma
 • ÇEVRE: kalkınma için doğa temelli çözümler
 • Temiz, karşılanabilir ENERJİ
 • Kadınların güçlenmesi ve TOPLUMSAL CİNSİYET eşitliği

Tüm faaliyetlerimizde, insan haklarının korunmasını ve kadınların, azınlıkların, en yoksul ve en kırılgan bireylerin güçlenmesini teşvik ediyoruz.

UNDP’nin hazırladığı yıllık İnsani Gelişme Raporu, kalkınma konularındaki küresel tartışmalara odaklanarak yeni ölçüm araçları, yenilikçi analizler ve çoğunlukla tartışmalı politika önerileri sağlıyor. Küresel raporun analitik çerçevesi ve kapsamlı yaklaşımı, bölgesel, ulusal ve yerel İnsani Gelişme Raporları’na da yansıyor ve bu, UNDP tarafından destekleniyor.

Daha fazla bilgi için: www.undp.org

 

UNDP ve Birleşmiş Milletler Sistemi

 

Türkiye’deki Birleşmiş Milletler mevcudiyeti, Mukim Koordinatörlük sistemi ile koordine ediliyor. Bu sistem, farklı BM kuruluşlarını, ülke çapında operasyonlarının verimlilik ve etkinliğini artırmak amacıyla bir araya getiriyor. Mukim Koordinatörlük Ofisi, hem Mukim Koordinatörü çalışmalarında destekliyor hem de BM Ülke Ekibinin, BM Kalkınma İşbirliği Stratejisi’nde (UNDCS) belirtildiği üzere resmî makamlarla yürüttükleri etkinlikleri koordine ediyor.

Türkiye halihazırda 2016-2020 dönemini kapsayan UNDCS’i uyguluyor. UNDCS ülkenin ulusal kalkınma önceliklerine orta vadede BM’nin sağlayabileceği katkıları içeriyor.

Mukim Koordinatör, Birleşmiş Milletler Ülke Ekibini mevcut ulusal önceliklere yanıt verecek şekilde yönlendiriyor ve stratejik olarak konumlandırıyor. Mukim Koordinatörlük Ofisinin beş ana çalışma alanı bulunuyor:

 • Stratejik planlama
 • Ekonomi
 • Ortaklık ve kalkınma finansmanı
 • Veri ve sonuç yönetimi ve raporlaması
 • İletişim ve savunuculuk

Türkiye’de resmi olarak temsil edilen BM kuruluşları: FAO, ILO, IOM, UN Women, UNDP, UNDSS, UNFPA, UNHCR, UNIC, UNICEF, UNIDO, UN Volunteers, UNOCHA, WFP ve WHO.

UNDP, BM sistemindeki ortakları ile hep daha da yakın çalışmaya kendini adamıştır. 

 

Türkiye’de resmi olarak temsil edilen BM kuruluşları

 

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global