UNDP

Hakkımızda

UNDP daha iyi bir dünya için çalışıyor

Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluş. UNDP 177 ülkede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek veriyor. Ülkeler, yerel kapasitelerini geliştirdikçe, UNDP ve çok sayıdaki ortağını daha çok çekiyor.

Dünya liderleri, yoksulluğu yarı yarıya azaltmayı da içeren Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne 2015 yılına kadar ulaşma kararı aldı. UNDP’nin ağları, bu hedeflere ulaşmak için küresel ve ulusal çabaları birbirine bağlıyor ve koordine ediyor. Odaklandığımız nokta, ülkelere;

konularındaki sorunlarına çözüm bulmaları için yardım etmek ve bu çözümleri paylaşmak.

UNDP, gelişmekte olan ülkelere, yardım almaları ve bu yardımları etkin şekilde kullanmaları konusunda destek oluyor. Ayrıca tüm faaliyetlerimizde insan haklarının korunmasını ve kadının güçlendirilmesini teşvik ediyoruz.

UNDP’nin hazırladığı yıllık İnsani Gelişme Raporu, kalkınma konularındaki küresel tartışmalara odaklanarak yeni ölçüm araçları, yenilikçi analizler ve çoğunlukla tartışmalı politika önerileri sağlıyor. Küresel raporun analitik çerçevesi ve kapsamlı yaklaşımı, bölgesel, ulusal ve yerel İnsani Gelişme Raporları’na da yanşıyor ve bu, UNDP tarafından destekleniyor.

Tüm ülke ofislerinde UNDP Daimi Temsilcisi, aynı zamanda tüm BM sisteminin kalkınma faaliyetlerinin Daimi Koordinatörü olarak da hizmet eder. Bu tip bir koordinasyonla UNDP, BM’nin ve uluslararası yardım kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: www.undp.org

 

UNDP ve Birleşmiş Milletler Sistemi

Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü sistemi ile koordine edilmektedir.Bu system ülke bazında değişik BM kuruluşlarının verimliliğini ve bu kuruluşların etkniliğini artırmayı beraberinde getiriyor.

Türkiye’de resmi olarak temsil edilen BM kuruluşları: FAO, ILO, IOM, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNIC, UNICEF, ENIDO, UNODC, WFP ve WHO. Bretton Woods kuruluşları olan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nunda BM Ülke Ekibi’nin bir parçası olarak Ankara’da merkezleri bulunuyor.

BM Ülke Ekibi’nin ve özellikle Türkiye’de program döngülerini uyumlu hale getirmeye mükellef olan BM kuruluşlarının çalışması, Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi (UNDAF) olarak adlandırılan bir ortak uygulama stratejisiyle ifade ediliyor. UNDAF, BM Türkiye Ortak Ülke İncelemesi’ni baz alarak, ülkedeki BM kuruluşlarının, fonlarının ve programlarının ortak çabaları için planlama ve denetleme çerçevesi sunuyor. Bu ise, 2 ana etkene oturuyor. Bir tarafta ulusal yasal çerçevenin analizi Ortak Ülke İncelemesi ve Tükiye’nin imzalayıp, onayladığı uluslararası uygulama araçlarının sağlanmasına ilişkin bir dizi önlem ve konular var. Diğer tarafta ise, Ortak Ülke İncelemesi’nde belirtilen 4 ortak ilgi alanları konularmevcuttur; bunlar:

  • Yönetişim ve Katılımcı Demokrasi;
  • Sosyo-ekonomik ve Bölgesel Eşitsizliklerin Azaltılması;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği;
  • BM Anlaşmalarının Artan Farkındalığı ve Bunların Uygulamaları için İnsan ve Finans Kaynaklarının Artan Hareketliliği;

Bu konuların seçilmesinin nedeni, bunların Türkiye’nin uluslararası sözlerine uymak için sarf ettiği çabaylar için önemli olması, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sözü geçen kalkınma sorunlarına yönelik ülkenin öncelikleriyle denk düşmesidir.

Ülke Ortak İncelemesi UNDAF’ın BM anlaşmalarının tam uygulanması için ana amaca odaklanması gerektiğine değinmiştir. Bu amaç Ortak Ülke İncelemesi’nde belirtilen dört sorunun ya da ortak ilgi alanlarına değinen ortak ya da tamamlayıcı etkinliklerle gerçekleştirilecektir.

UNDP'nin BM ülke ekibindeki rolü koordinasyondur. UNDP, Türkiye'de resmi olarak temsil edilen BM kuruluşlarına koordinasyon desteği verir ve programlara, ortak projelere ve diğer kalkınma ortaklarına finansal destek sağlar.

 

Türkiye’de resmi olarak temsil edilen BM kuruluşları

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global