UNDP

Hakkımızda

Türkiye'de UNDP

Ne yapıyoruz?

UNDP Türkiye Temsilciliği, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim ve iklim değişikliği ve çevre konularında çalışıyor. UNDP, 50 yılı aşkın bir süredir, Türk Hükümeti'nin yanısıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör dahil çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla işbirliği yapıyor.

UNDP, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda gerçekleştirdiği yoğun reform programını destekliyor.

UNDP, Türkiye'nin kalkınma önceliklerine yönelik pratik çözümler bulmayı hedefliyor ve bu amaçla Türk hükümeti ve diğer ortaklarıyla birlikte projeler yürütüyor. UNDP, kuruluşundan bu yana, ülke genelinde onlarca farklı proje uygulamaya kondu. UNDP ayrıca, Türkiye ve çevre ülkelerdeki krizler ile doğal afetlere yanıt vermede önemli rol oynadı.

Neyi hedefliyoruz?

UNDP, Türkiye'nin kalkınma gündemini proje ve politika tavsiyeleri aracılığıyla 3 temel konuda destekliyor:

1) Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme; 2) Kapsayıcı ve demokratik yönetişim ve 3) İklim değişikliği ve çevre. Bu temel alanlara ek olarak UNDP, Türkiye'ye Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık alanında destek olurken, geliştirilen politika ve projelerde kadınların ve özel sektörün kalkınmadaki rolüne de büyük önem veriyor.

Elde ettiğimiz sonuçlar neler?

Projelerimizden elde edilen bazı sonuçlar şöyle:

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

  • Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu şimdiye kadar 6 projeye destek verdi. Bu projelere dâhil olan kadınların becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmeleri için Fon kapsamında pek çok eğitim verildi. Sonuç olarak, bu eğitimlerle daha çok donanım kazanan kadınlar sürdürülebilir turizm girişimlerinde istihdam ediliyor, bölgelerindeki iş olanaklarından daha çok faydalanıyor ve kendi işlerini kuruyor.
  • ‘GAP Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler’ projesi, yarattığı çarpan etkisiyle, Güneydoğu Anadolu’da 5 binden fazla kişiyi istihdam eden birçok tekstil fabrikasının ve atölyenin açılmasına yardımcı oldu.
  • Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü projesi ile ev aletleri sektöründe 50 binden fazla satış personelinin enerji verimliliğinin yararları konusunda eğitim almaları sağlandı. Kamuoyunda enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratma kampanyası ile 9 milyondan fazla insana ulaşıldı.

Demokratik Yönetişim

  • ‘Türkiye'de Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesine Destek’ projesi kapsamında hazırlanan çalışma gezileri ve bilgi ve deneyim paylaşım platformlarının yardımıyla kanun uygulayıcılarının ve genel olarak kamunun farkındalığı artırıldı ve 120 avıkat hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk konusunda eğitildi.
  • Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı’nın Hibe Programı sivil toplum örgütlerini, toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili bölümleri ya da merkezleri olan üniversiteleri ve yerel yönetimleri bireysel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek için destekliyor. Program ile şimdiye kadar 10 ilde 20 sivil toplum örgütüne ulaşıldı.
  • 'Mehmetçiğin Sivil Eğitimi' projesi ile İnsan Hakları eğitim programı geliştirildi. Program ile şu ana kadar 7,500 Mehmetçik eğitim aldı ve askerlik hizmetlerini yapmakta olan mehmetçikler insan hakları, cinsiyet eşitliği, kadın hakları, çocuk hakları, çevrenin korunması, genel sağlık, yasal güçlendirme ve diğer ilgili konularda eğitildi.

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

  • ‘Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 1.914 hektarlık alanı kapsayan altı adet Balıkçılığa Kapalı Alan kuruldu.
  • ‘Orman Koruma Alanları Yönetiminin Geliştirilmesi’ projesi ile 9 orman sıcak noktası (Baba Dağı, Datça-Bozburun Yarımadası, Fırtına Vadisi, İstanbul ve Yenice Ormanları ve Küre Dağları) yasal koruma altına alındı.
  • Küre Dağları Milli Parkı 38 bin hektarlık bir alanı kapsıyor ve bu park aynı zamanda 134 bin hektarlık bir ara bölge ile çevreleniyor. 2012’de park Türkiye’nin ilk Avrupa’nın 13. Pan Park sertifikalı milli parkı oldu.

Karar vericiler kimler?

UNDP Türkiye, Türk Hükümeti ile yakın bir işbirliği içinde çalışır. UNDP, Türkiye’nin kalkınma önceliklerine yönelik pratik çözümler bulmayı hedefliyor ve bu amaçla Türkiye hükümeti, sivil toplum ve özel sektörle birlikte projeler yürütüyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global