Download This Document
Sustainable Tourism for our Common Future

Sustainable Tourism for our Common Future

Jul 24, 2019

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

UNDP Around the world

You are at UNDP Turkey 
Go to UNDP Global