• Resilience in SMEs: New Risks, New Priorities

  İşletmelerin olası afetlere ve krizlere karşı dayanıklılıklarının artırılması, Birleşmiş Milletler ile üye ülkelerin gündem ve kalkınma planlarında, önemi giderek artan bir konu olarak tartışılıyor.

 • Sustainable Tourism for our Common Future

  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

 • GAP Organic Agriculture Cluster Project Scalability and Replicability Toolkit

  GAP Regional Competitiveness Agenda has determined the identification of strategy and sectors to increase competitiveness of GAP Region and creation of GAP brand as priority targets. It is recommended that the “Clustering Methodology” should be implemented in the region as a model for local economic development and for the dissemination of organic agricultural activities under the heading of “Realizing Economic Development”, which is one of the four strategic development axes defined within the scope of GAP Action Plan (2008-2012).

 • The Transformation of Organized Industrial Zones in Turkey

  A significant capacity increase has been achieved in the last 17 years when it comes to OIZs which provide site allocation and infrastructure facilities for entrepreneurs.

 • Transformation of Organized Industrial Zones in Turkey Towards 2023

  Ministry of Industry and Technology and United Nations Development Programme (UNDP) has published a report on “Transformation of Organized Industrial Zones in Turkey Towards 2023”, which shows that industrialists prefer OIZs due to thier high quality infrastructure and predictable investment environment.

 • Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması

  “Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” özellikle kent sakinlerinin kent yaşamına katılabilmesinin önündeki engellerin belirlenmesinden çözüm üretilmesine, hizmetlerin belirlenmesinden planlanma aşamasına, uygulanmasından yarattığı etkinin ölçülmesine kadar tüm aşamalarında cinsiyet farklılıklarının ve güç ilişkilerinin farkındalığıyla hareket edilmesini sağlamak için geliştirilecek politika önerilerini içermektedir.

 • Total Factor Production - White Paper

  The White Paper, which was developed within the context of “Support to Development of a Policy Framework for Total Factor Productivity in Turkey Project is finalized. The project, whose beneficiary is Presidency of the Republic of Turkey Directorate of Strategy and Budget is a technical assistance project co-financed by the EU and the Republic of Turkey and implemented by the United Nations Development Program (UNDP).

UNDP Around the world

You are at UNDP Turkey 
Go to UNDP Global