İlgi Alanımız

Suriye Krizine Yanıt ve

Dayanıklılık Programı

UNDP Türkiye’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı

UNDP, Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı (TDP)’nı, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin, ev sahibi toplulukların, toplulukların ve kurumların, zorunlu göçün etkileriyle daha iyi mücadehele edebilmelerini sağlamak amacıyla uyguluyor. Program, insani yardım desteğini tamamlayıcı dayanıklılık temelli bir kalkınma yaklaşımını teşvik ediyor. Programın temel amacı, Suriyelilerin kendi kendilerine yeterliliklerini güçlendirmek ve yerel ve ulusal ortakların kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, kamu hizmetleri için artan talebe daha iyi yanıt vermelerini sağlamak.

Misyonumuz/Hedeflerimiz

UNDP’nin dayanıklılık yanıtı stratejisi, ulusal ve yerel sitemlere yatırım yaparak, bunların hem yerel, hem de Suriyeli topluluklara yeterli düzeyde hizmet verebilmelerini sağlamak için üç alana odaklanıyor:

  • Geçim kaynakları, İstihdam ve Yerel Ekonomik Kalkınma,
  • Belediye Hizmetlerini Güçlendirme,
  • Sosyal Uyum, Güçlendirme ve Koruma

İlgi Alanı Broşürü'nü İndirin

(İngilizce)

 

11,280

KİŞİ

Program kapsamında sağlanan temel yaşam becerileri, mesleki eğitimler, Türkçe dil kursları ve eğitmenlik eğitiminden yararlandı.

Keşfet

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen, Türkiye’nin ilk…

UNDP ve TÜRKONFED iş birliği ile Şanlıurfa’daki KOBİ'lerin kapasitesini güçlendirmek amacıyla iki…

Hatay İl Müdürlüğü, İstanbul Bahçelievler ve Kadıköy Hizmet Merkezlerinde kritik süreç gözlemleri…

Yirmi dokuz yaşındaki Alaa, günde ortalama, aralarında birçok Suriyelinin de olduğu, 20 hastaya…

Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında Sürdürülebilir Kalkınma…

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, Türkçe öğrenen Suriyelilerle buluştu.

Dirgine Orman İşletme Müdürü Esra Karali'nin hikâyesi

Suriyeli kadınlar, yeniden keşfettikleri yetenekleriyle toplumda yer ediniyor.

Dünyanın en büyük kalıcı organik kirletici stoğunu bertaraf etmek.

Türkiye’deki Suriyeli kadınlar için kendi yolunu yeniden çizmek, yardımlaşmadan geçiyor

Bir Ormancının Yolculuğu

This report is the first attempt to report against the 3RP M&E Framework for the results achieved in…

Projenin amacı geçici koruma statüsündeki Suriyelilere ve hassas durumdaki ev sahibi topluluk…

Projenin temel hedefi Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için sürdürülebilir geçim…

Bölgesel Mülteci Müdahale Planı (3RP), Suriyeli mülteci krizinin ölçeğini ve bölgesel boyutlarını…

Yerel yönetimler, küresel ölçekte göç ve mülteciler üzerine politika geliştirmede artık giderek…

“Türkiye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Kapsamında Kamu Kurumlarına Destek” Raporu,…

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global