Kalkınma adına yapılan bazı işler planlanandan ya da tahmin edilenden çok daha fazla alana dokunuyor. İşte entegre orman yönetimi de bunlardan biri. Bu yaklaşım ormanların kalkınmada ne kadar önemli olduğunu yeniden bize hatırlatması bakımından çok özel bir yere sahip. Orman yönetimi konusu belki de ortak faydanın en yoğun olduğu alanlardan biri.

ORMAN YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Orman alanları çevreye, ekonomiye ve topluma aynı anda fayda sağlayan ve hem ülke hem de dünya için hazine olarak görülmesi gereken alanlar. Ormanlar aynı anda birçok farklı alanda fayda sağlıyor ve orman yönetiminin de işte bu ortak fayda akılda tutularak yapılması gerekiyor.

Bu nedenle Akdeniz Bölgesi ormanlarının yönetiminde biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele entegre bir şekilde ele alınıyor. Ormanlar bu entegre yönetimin yapılabilmesini sağlayan önemli ekosistemler. Orman ekosisteminin entegre şekilde yönetilmesi için de karbon tutma kapasitesini, bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve ormandan sağlanan çoklu faydayı bilmemiz gerekiyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve UNDP’nin ortaklık yaptığı projenin amaçlarından biri orman yönetimini geliştirerek Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesine katkıda bulunmak. Aslında orman demek, bundan çok daha fazlası ve yönetimi için entegre bir bakış açısı lazım. Entegre orman yönetimi adı altında yapılan işin doğrudan etkilediği alanlar saymakla bitmiyor. İklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra bölge ekonomisine doğrudan katkı, istihdam, turizm fırsatları, su kalitesinin arttırılması, biyolojik çeşitlilik ve zararlı böcek ve hastalıklarla mücadele bunlardan sadece bir kaçı. Kısaca orman demek, her şey demek. Ormanların korunması ve ormancılığın geliştirilmesi için yapılan iş ekonomiden biyolojik çeşitliliğe kadar birçok şeyi doğruda etkiliyor.

OGM VE UNDP KONUYLA İLGİLİ NE YAPIYOR?

Öncelikle kendimize sormamız gereken soru, ormanı nasıl yönetmeliyiz ki daha çok karbon tutarken diğer faydalarını da azaltmamak oluyor. Ormanların karbon tutma kapasitesini arttırmak adına da birtakım planlar yapılıyor. Mevcutta yapılan işlere karbon odaklı bakıp bunu arttıracak yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor. Karbon tutma kapasitesini arttırmak sadece iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı değil, birçok fayda sağlıyor.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde orman alanları en önemli karbon tutma kapasitesine sahip ekosistemler. Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafında desteklenen, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve UNDP işbirliğinde yürütülen “Entegre Orman Yönetimi Projesi” Akdeniz Bölgesi’ndeki yüksek koruma değerine sahip ormanların çok yönlü faydalarını göstermek, bu alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak ve karbon depolamasını artırmak, bunun için Türkiye’de orman yönetiminde entegre yönetim anlayışının uygulanmasını teşvik etmek amacıyla faaliyetler yürütüyor. Orman ekosisteminin tuttuğu karbon miktarının ölçülmesi, izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması için izleme, raporlama ve doğrulama (MRV- Monitoring, Reporting, Verification) sistemi geliştirildi. Ulusal ölçekte geliştirilen MRV sistemi sadece iklim değişikliği değil aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dikkate alınarak geliştirildi.

NEDEN AKDENİZ ORMANLARI?

Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine en açık bölgelerden biri. Aynı zamanda buradaki ormanlar bu olumsuz etkileri tersine çevirmek adına büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle yeni denenen sistemler öncelikle bu alanda uygulanıyor. Projenin pilot uygulamaları Köyceğiz, Gazipaşa, Gülnar, Pos ve Andırın orman işletme müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor.

YENİ YAKLAŞIM, YENİ YÖNTEM

OGM ve UNDP karbon ölçümlerini kapsamlı yapmak adına, önceden kullanılmayan yeni bir sistemi denemek için Köyceğiz’de toplandı. Bu çok kapsamlı yeni karbon ölçme yöntemi konusunda eğitici eğitimi alan OGM orman mühendisleri yeni sistemi sahada deneme fırsatı buldu. Ölçüm sistemlerinin güncellenmesi, OGM’ye orman yönetimi konusunda yapılan planların daha karbon odaklı ve entegre hale gelebilmesi imkanını verecek. Yapılan eğitim ve denemenin ardından Antalya’nın Alara orman işletme şefliğinde bu yeni tekniğin pilot olarak denenmesine karar verildi.

Yeni ölçüm tekniklerinin uygulanabilir görülmesi halinde Türkiye geneline yayılması planlanıyor. Bu çalışmalarla OGM, Türkiye ormanlarının tuttuğu karbon miktarını daha detaylı ve standart bir şekilde bilecek. Ayrıca bu bilgi, ormanları ortak fayda için nasıl yönetiriz sorusunun çözümünde kullanılacak.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global