Gerçek Hazineyi Korumak

UNDP-TR-GUARDING-THE-REAL-TREASURE

 

Yıldıray Lise, son 20 yıldır doğanın korunması ve sürdürülebilir doğa kaynakları üzerinde çalışan bir biyolog. Bugün, GEF projesi ortağı bir STK olan Doğa Koruma Merkezi’nin Genel Müdür Yardımcısı.

Proje, Orman Genel Müdürlüğü ve UNDP Türkiye'nin iş birliği ile uygulama aşamasında. Doğa Koruma Merkezi, Akdeniz bölgesinde yüksek koruma altında bulunan ormanların korunmasını güçlendirmek için ilgili proje faaliyetleri üzerinde çalışmakta. Bu proje kapsamında, Yıldıray ve ekibi her ay 10 ila 15 günlerini sahada geçirdiler.

Doğa Koruma Merkezi, 2000 yılından bu yana Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapıyor ve Türkiye’de orman yönetim planlama uygulamalarına biyo-çeşitlilik değerlerini entegre edecek bir sistem geliştirdi. Yıldıray Lise, Genel Müdürlük ile sürdürdükleri bu uzun soluklu işbirliğine vurgu yapıyor.

“ Bu duyguyu 13 yılı aşkın süredir yaşıyoruz; bu proje kapsamında yaklaşımımızı geliştirdik ”

GEF destekli bu projede Doğa Koruma Merkezi’nin sorumluluğu, biyo-çeşitlilik değerlerini orman yönetim planlarına entegre etmektir. Proje’nin 5 pilot sahası var; entegrasyon süreci 2 sahada tamamlanmış durumda, diğer 3 sahada ise 2017 sonunda tamamlanmış olacak. “Halen odaklanmış olduğumuz beş pilot sahamız Muğla-Köyceğiz, Antalya-Gazipaşa, Mersin-Gülnar, Adana-Pos ve Kahramanmaraş-Andırın. Bu pilot sahalar Türkiye’de Akdeniz ormanlarının tamamını temsil ediyor.” Yeni projenin temelleri 2013'te atılıp, proje 2014 yılında başlangıç almış, o günden beri de sahada aktif olarak çalışmalar sürmektedir.

“ Halihazırda planlama aşamasındayız; yeni orman yönetim planlarının tüm biyo-çeşitlilik değerleri bakımından daha kapsamlı olduğunu görüyoruz. Akdeniz ormanlarına yönelik başlıca tehditler arasında insan kaynaklı orman yangınları ve iklim değişikliğiyle birlikte ağır etkileri olan zararlılardır. Bu nedenle, yeni yönetim planlama süreci yalnız biyo-çeşitlilik durumuna değil, aynı zamanda biyo-çeşitliliğe yönelik gelecekteki tehditlere de odaklanan daha entegre bir yaklaşım oluşturuyor; ve tabii ki bu da, genel orman yönetim planlaması bakımından Türkiye’de oldukça yeni bir yaklaşım.”

“ Sahadaki faaliyetlerimizin gereklerine bağlı olarak orman müdürlükleri ve orman köylüleriyle yakın işbirliği halinde çalışıyoruz. Biz bir yandan doğayı korurken, diğer yandan da yerel halka, geçimlerini sürdürebilecekleri şekilde yararlanabilecekleri kereste dışında orman ürünlerinin elde edilmesinde sürdürülebilirliği ve eko-turizm faaliyetlerini teşvik eden tavsiye ve seçenekler sunuyoruz. Bunlar, Türkiye’de sürdürülebilir orman yönetiminin ana direkleridir.”

“ Ormanlı alanların kaybedilmesi bölge için kesinlikle yıkıcı sonuçlar doğuracaktır; bu nedenle, ormanların korunması kritik önem taşıyor. Karşı karşıya olduğumuz en büyük risk zararlılar ve orman yangınlarıdır; iklim değişikliği nedeniyle bunların etkileri oldukça ağır olacak. Öte yandan iyi haberler de var. Koruma düzeyi gittikçe artıyor; bu bağlamda, hem yerel kuruluşlar hem de kamu kurumları, uygulama düzeyinde bütüncül ve entegre ormancılık faaliyetleri bakımından bu habitatlara yönelik destek ve katkı veriyorlar. ”

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global