İyimserliği Sürdürmek: Bir Entegrasyon Öyküsü

UNDP-TR-HUSAM

 

Hüsam Beyazit 31 yaşında; 4 yıl önce annesi, babası ve bir erkek kardeşiyle birlikte, memleketi Halep’ten Türkiye’ye kaçtı. Ailesi bugün Mersin’de yaşıyor, ancak Hüsam, mesleki gerekçelerle Gaziantep’te yaşıyor.

Savaştan önce Hüsam dünyayı dolaşmış ve önceki çalışmalarında pazarlama ve satışı öğrenmiş. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden klinik eczacılık diploması almış. Halep’te, osteoporoz hastalarına yoğunlaşan bir ürün uzmanı olarak Novartis’te üç yıl çalışmış.

Arapça, Türkçe ve İngilizce bilen Hüsam halen, hem yerli halka hem de yabancılara sağlık hizmetleri veren bir Türk medikal şirketinin temsilciliğini yapıyor. Aynı zamanda, Gaziantep Üniversitesi’nde tıp alanında lisansüstü öğrenimine devam ediyor.

Hüsam'a yakın zaman önce Kanada tarafından daimi ikamet izni verilmişse de, bu teklifi geri çevirmiş. Hüsam, evsahibi ülkeye başarıyla entegre olabilmesinde kültürel benzerliklerin önemli olduğuna inanıyor. Kendisinin ve ailesinin Türkiye’de gördüğü konukseverlik için minnettar.

“Türkiye benim ikinci vatanım. Ailem burada ve yakın zaman önce Türk bir kadınla nişanlandım.”

Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamında UNDP’nin çalışmaları yoluyla, Hişam, dış ticaret, satış ve pazarlama eğitim programlarına katılmış. UNDP, 3RP’nin Dayanıklılık Bileşeni’ne öncülük ediyor ve 3RP Geçim İmkanları sektöründe öncü kuruluş görevini yürütüyor. 3RP, en dezavantajlı olanların acılarını azaltma, temel ihtiyaçlarını karşılama ve mülteci kitlelerinin daha da yoksullaşmasını önlemeye odaklanan insani yardım müdahalesi ile mülteci ve evsahibi toplumların dayanıklılığını artıran ve ulusal sistemlerin kapasitesini yükselten uzun vadeli müdahaleleri birleştirmektedir.

“Bu kurslar, salt yeni bilgi vermesi açısından değil, aynı zamanda Suriyeli insanları bir araya getirip gelecekle umutla bakmalarına yardım eden psikolojik desteği sağlaması bakımından da çok faydalı oluyor. Ayrıca, bize evsahipliği yapan Türkiye’nin Suriyelilerin gelişimini ve kendi toplumuna entegre olmasını teşvik etmesini bilmek de bizim için oldukça önemli.”

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global