Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Politika Çerçevesi Geliştirilmesi

Proje ne hakkında?

Projenin konusu, Türkiye’de Toplam Faktör Verimliliği’nin arttırılmasına yönelik bir politika çerçevesi geliştirilmesidir. Toplam Faktör Verimliliği, iktisadi büyümenin işgücü ve sermaye artışıyla açıklanamayan kısmının kaynağını teşkil etmektedir. Türkiye gelişen ülkelere nazaran Toplam Faktör Verimliliği potansiyelini kullanamamıştır. Konu ile ilgili çalışmalar Türkiye’de verimlilik sorununun esas olarak KOBİ’lerden kaynaklandığına işaret etmektedir.

Bu projenin hedefi, KOBİ’lerin özellikle uluslararası ve yerel değer zincirlerine eklemlenmesi veya söz konusu zinciler içinde yer alan teşebbüslerin katma değeri yüksek malların üretimine geçmelerini sağlamak suretiyle Türk imalat sanayinde Toplam Faktör Verimliliği’nin arttırılmasını sağlamaktır.

Mevcut durum nedir?

Toplam Faktör Verimliliği, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin tesisinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak Türkiye’de toplam faktör verimliliğinin büyüme katkısı sınırlı kalmış, ülke potansiyeline uygun bir gelişme kaydedememiştir. 

Misyonumuz nedir?

Projemizi hedefi Toplam Faktör Verimliliği’nin önündeki engellerin belirlenmesi, bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik politika çerçevesi geliştirmesi ve söz konusu politika çerçevesinin pilot uygulamalar ile test edilmesidir.

Nasıl çalışıyoruz?

Proje kapsamında, konu ile ilgili literatür, yerel ve küresel ölçekte benzer çalışmalar ve saha çalışmalarından elde edilecek girdiler sentezlenerek verimliliğin tetiklenmesine olanak tanıyacak politika çerçevesi tasarlanacaktır. Bu bağlamda Toplam Faktör Verimliliğini sınırlayan unsurları belirlemek amacıyla, en az 3000 şirketle gerçekleştirilecek anket çalışmasıyla imalat sanayi şirketlerinin performansları mercek altına alınacaktır. Politika üretme sürecinde ise 40 dan fazla kurumsal paydaşın yanı sıra bilimsel yürütme kurulu, sektörel ve tematik çalışma gruplarının görüş, öneri ve katkıları dikkate alınacaktır.

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Yoğun danışma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak politika çerçevesi, başta projenin ana faydalanıcısı konumunda olan Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer paydaşlara, verimliliğin, dolayısıyla sürdürülebilir büyümenin önünde engel teşkil eden temel sorunların kısa ve orta vadede çözümüne olanak verecek uygulanabilir politika araçlarını sunacaktır. Diğer yandan proje kapsamında geliştirilecek karar destek yazılımı, gerek merkezi, gerek yerel kamu otoritelerine, verimlilik merkezli politika tercihlerinde anlamlı katkılar sağlayacaktır.

Status:

Completed

Project start date:

Eylül 2015

Estimated end date:

Kasım 2018

Focus area:

 • inclusive growth
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  Ministry of Development

  Funding Support by

  Donor name

 • European Commission
 • Amount contributed

  3.871.508 $

  Delivery in previous fiscal year

  2018 1.105.606 $

  2017 669.143 $

  2016 1.101.299 $

  2015 34.219 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global