Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi

Proje ne hakkında?

Proje, Suriyeli göçmenlerin yoğun yaşadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Suriye krizi ile birlikte yerinden edilmenin Suriyeliler üzerinde yarattığı etkiyi hafifletmek ve yerel hizmet sağlayıcıların artan nüfusun yarattığı etkilerle baş etme kapasitesini artırmak üzere geliştirilmiştir. İş gücü piyasası göstergeleri bakımından halihazırda dezavantajlı bir bölge olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde şekillendirilen bu proje, işgücü piyasasının artan talepleri karşılayamadığı yönündeki giderek artan gözlemler ve tespitlere kapsamlı bir karşılık vermek amacıyla uygulamaya konmuştur.

Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi tarafından uygulanmaktadır ve Japonya Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Proje, geçim kaynağı fırsatlarının arttırılması ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Suriye krizi kapsamında daha iyi belediye hizmetlerinin verilmesi yolu ile istikrarın güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sosyal istikrara katkı yapmayı amaçlayan iki bileşenden oluşmaktadır.

Mevcut durum neydi?

Artan nüfus, işgücü piyasasındaki rekabeti arttırmaktadır ve dolayısıyla Suriyeliler çoğunlukla gayriresmi sektörlerde çalışmaktadır. Suriyeli nüfusun büyük bir kısmı, yerel iş bağlantılarının olmaması ve beceri uyuşmazlıkları sebebiyle resmi istihdam ve gelir fırsatlarına erişim sağlayamamaktadır. Çalışma izinleri ile ilgili olarak son dönemde kabul edilen yönetmelik Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimine izin verse de, söz konusu hizmetlerin verilmesi ile ilgili kapasite ve usuller halen gelişime açıkdurumdadır. Diğer taraftan, bölgede halihazırda çok sayıda Suriye kökenli işletme faaliyet göstermekte olup, çok sayıda Suriyeli, sosyal güvenlik olmaksızın mevcut işletmelerde gayriresmi olarak çalıştırılmaktadır.

Belediyeler çöplerin toplanması, trafik, kamusal ulaşım, su hizmetleri ve şehrin bakımı da dahil olmak üzere çok sayıda hizmet alanından sorumludur. Mülteci yoğunluğunun en yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediyeler-Kaldı ki bu belediyelerin bazılarında Suriyeli sayısı ev sahibi nüfustan daha fazladır- Suriye krizinden ciddi şekilde etkilenmektelerdir. Suriyeli mülteci akını ile birlikte, halihazırda sınırlı durumdaki finansal kaynaklar ve altyapı olanakları ile çok daha fazla kişiye hizmet vermek zorunda kalmışlardır. Bu belediyeler, an itibariyle temel ekonomi problemleri olan sınırlı kaynaklar ve sınırsız taleplerle karşı karşıya kalmaktadır.

Misyonumuz nedir?

Bu durumu yaratgan etkiler, krizin uzun süreceği gerçeği ile bir araya geldiği zaman, bölgede bir sosyal dengesizlik riski oluşturabilmektedir.

Bizim proje kapsamındaki misyonumuz, Suriyeli nüfusun ve ev sahibi toplumun farklı kesimlerinin istihdam edilebilirliğine  katkı yapmak ve belediyelerin kamusal hizmet sağlama kapasitelerini güçlendirmektir.

Nasıl çalışıyoruz?

Proje, Suriyeli nüfusun istihdam olanaklarının artırılmasına ilişkin hedeflerine, yerel tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim ve yetkinlik geliştirme programlarının sağlanması ile çeşitliliği yüksek ve zengin geçim kaynağı fırsatları için yerel değer zincirleri, yerel üretimekosistemi ve altyapılarının iyileştirilmesi yolu ile ulaşacaktır.

İhtiyaç önceliklerinin yerel düzeyde belirlenmesinin ardından, belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve sosyal altyapıyı güçlendirmek ana hedefleriyle ilişkili olarak, UNDP bir öncelik listesi hazırlamıştır. Belediye kapasitesinin güçlendirilmesi, atık yönetimi ve toplum destek merkezleri gibi kentsel yatırımlar yolu ile en zorlayıcı engellere çözüm bulmak amacı ile, seçilen illere yapılacak olan müdahaleler belirlenmiştir.

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Proje, en fazla mülteci göçü yaşanan yerlere odaklanarak, sosyal ve ekonomik bağlılığa katkı sunacaktır. Aynı zamanda proje, kaynak yönetimi ve yatırım planlamasına ilişkin araçlarla belediye hizmetlerinin kaynaklarının verimli kullanılmasına da destek olarak, diğer belediyeler tarafından da örnek alınıp ölçümlendirilebilecektir.

Bugüne kadar neler başarıldı?

İstihdam fırsatları ve mesleki eğitim konuları, sektör temsilcilerinin katılımı ile Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir çalıştayda değerlendirilerek, projenin istihdam stratejisinin bir parçası olarak yerel ekonomide en çok ihtiyaç duyulan mesleki becerilere odaklanması sağlanmıştır.

Nitelikli mesleki eğitimler ve Türkçe dil kursları için uzman yerel kurumlarla ortaklıklar tesis edilmiştir. Bu ortaklıklar neticesinde 360 Suriyeli A1 seviyesinde Türkçe eğitimi almıştır. 150 Suriyeli ve yerel halktan 30 kişi zanaatkarlık, ağaç budama ve hayvancılık pratikleri konusunda becerilerini geliştirmiştir.

Yerel değer zincirlerinin üretkenliğinin arttırılmasına yönelik pilot inisiyatifler gözden geçirilerek, sahadaki yerel kurumlarla yapılan istişarelere dayalı olarak tespit edilmiştir. Her bir inisiyatif için proje fişleri ve bütçeleri oluşturulmuştur.

Bir efektif yatırım ve yönetim modeli ile istihdam potansiyelinin ve uluslararası rekabetçiliğin artırılması için ulusal ve yerel paydaşlar ile işbirliği içerisinde, Polateli Organize Sanayi Bölgesi için tasarım ve yönetim stratejisi geliştirilmiştir.

Resmi kurumlar, dezavantajlı Suriyeli gruplar alanında çalışmakta olan yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile yapılan istişare ve toplantılara dayalı olarak, kadın ve gençleri hedefleyen yetkinlik geliştirme aksiyonları oluşturulmuştur.

Belediye Hizmetleri İhtiyaç Değerlendirmesi tamamlanmıştır ve sosyal, ekonomik, çevresel etkinin değerlendirilmesi ve yatırımların fizibilitesi de dahil olmak üzere, belediye yatırımlarına ilişkin bir öncelik belirleme aracı oluşturulmuştur.

Hızlı etki sağlayacak belediye yatırımları tespit edilerek Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Kilis belediyeleri ile seçilmiş yatırımlara ilişkin resmi protokoller imzalanmıştır.

Status:

Completed

Project start date:

Mart 2016

Estimated end date:

Eylül 2018

Focus area:

 • early recovery
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  GAP Reg. Dev. Admin.

  Funding Support by

  Donor name

 • Government Of Japan
 • Unilever Plc
 • Amount contributed

  10.399.177 $

  Delivery in previous fiscal year

  2018 4.121.301 $

  2017 3.956.104 $

  2016 2.036.307 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global