Organik Tarım Küme Projesi

Proje ne hakkında?

Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi için rekabet edebilirlik vizyonunu yansıtmakla birlikle Rekabet Gündeminin kapsamında uygulanılacak olan bütün girişimler (projeler ve programlar gibi)  için de bir referans noktası olacaktır.

Projenin amacı, Bölge’deki (özelikle Şanlıurfa’daki) organik tarım sektörünün rekabet edebilirliğini organik tarım kümesini aktif hale getirerek, iyi örnekleri göstererek (pilot ve demonstrasyon çalışmaları), yerel kapasiteyi oluşturarak, bölgenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yaparak ve bir inovasyon ve bilgi merkezi kurarak yerel is çevresini geliştirerek arttırmaktır.

Mevcut durum nedir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’deki sosyal ve ekonomik açıdan en yoksul bölgelerinden biridir. Kalkınma Bakanlığı (o zamanki adi ile Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından 2003 yılında belirlenen sosyo-ekonomik kalkınma indeksi uyarınca, Bölge Türkiye’deki en az kalkınmış ikinci bölgedir. Bölgenin ekonomik hâsılasının önemli ölçüdeki kısmı tarım ve ticaretten sağlanmaktadır. Bölge doğa şartları açısından uygun koşullara sahip olmasına rağmen (toprak, doğal kaynaklar vb.), bölgedeki imalat aktivitelerinin büyük bir kısmı imalat değer zincirinin katma değeri en az kısımlarında yoğunlaşmıştır.  Bu uygun koşullar, Bölge’de sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edebilecek bir katma değer sahip organik üretim için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Fakat bölgenin sahip olduğu potansiyel şimdiye kadar verimli bir şekilde kullanılmamıştır.

UNDP ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde AB-fonlu GAP-GİDEM (Girişimciliği Destekleme Merkezleri) Projesi kapsamında oluşturulmuş Rekabet Gündemi, yenilenebilir enerji, organik tekstil ve organik tarım potansiyelinin kullanılması ve yayılmasını öngören benzersiz bir değer önerisi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesini “Medeniyetlerin Beşiği”ne dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Rekabet Gündemi referansı ile Organik Tarım Küme Projesi, küme gelişimini destekleyerek organik üretim potansiyelini mobilize etmeyi hedeflemektedir.

Misyonumuz nedir?

UNDP’nin misyonu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne özellikle de GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne Organik Tarım Küme Projesi’nin hedeflerine ulaşması ve GAP Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası pazarlarda organik tarım alanında rekabet edebilirliğini geliştirmek için yüksek kalitede teknik destek sağlamak olarak özetlenebilir.

Biz bunu nasıl yapıyoruz?

Organik Tarım Küme Projesi aşağıda belirtilen aktivite gruplarından oluşmaktadır:

• 1. Aktivite: Küme Geliştirme Aktiviteleri
• 2. Aktivite: Pilot Aktiviteler ve Demonstrasyonların Gerçekleştirilmesi 
• 3. Aktivite: Marka oluşturma, Tanıtım ve Görünürlük
• 4. Aktivite: Organik Tarım Inovasyon Merkezinin Kurulması 
• 5. Aktivite: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

İlk yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm bu aktiviteler genel analitik çerçevenin geliştirilmesi hedefine yönelik olup, hedefe dayalı planlama ve uygulama aşamaları bunu takiben programlanacaktır.

Türkiye bundan nasıl yararlanacak?

GAP Bölgesi organik tarım sektörünün artan rekabet edebilirliği, sürdürülebilir ve sosyal eşitliğin sağlanmasına ve yeni yatırım ile istihdam olanakları aracılığıyla bölgesel ve ulusal gelir artışı yaratarak rekabet edebilirliliğin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Bunlara ek olarak projenin beklenilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:

• GAP Organik Tarım Portalı aktif ve etkin bir şekilde kullanılmakta, 
• Bölgesel organik tarım kümesi aktif, 
• Bölgesel Organik Tarım Inovasyon Merkezi kurulmuş ve uluslararası ARGE ağları ile ilişkiler başlatılmış,
• GAP BKİ’nin ve ulusal, bölgesel ve yerel ortaklarının kurumsal kapasitesi arttırılmış.

 

 

 

Status:

Completed

Project start date:

Kasım 2009

Estimated end date:

Haziran 2018

Focus area:

 • inclusive growth
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  GAP Reg. Dev. Admin.

  Funding Support by

  Donor name

 • Un High Commissioner For Refug
 • Government Of Turkey
 • Amount contributed

  5.197.810 $

  Delivery in previous fiscal year

  2018 74.053 $

  2017 214.378 $

  2016 362.164 $

  2015 435.686 $

  2014 1.643.035 $

  2013 878.605 $

  2012 452.325 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global