Mültecilerin Adalete Erişimlerinin Kolaylaştırılması Projesi

Proje hakkında

Suriye'de yaşanan çatışma ortamı, dünyadaki en büyük mülteci hareketini yaratmıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün resmi rakamlarına göre, Türkiye bugün dünyada en fazla mülteci nufüsuna ev sahipliği yapıyor (4 milyon). Suriye'deki durum ve koşullar mültecilerin evlerine geri dönmeleri için yeterince güvenli değil.

Mültecilerin Adalete Erişimlerinin Kolaylaştırılması Projesi UNDP ve UNHCR arasında yapılan ortak bir girişim, aynı zamanda Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapılarak daha gelişmiş ve istikrarlı bir adalet sistemini sağlamak için Türkiye’de Mağdur Hakları Birimleri kurarak ve adalet sistemi aktörleri ile mültecilerin bu birimler, insan ve mülteci hakları ile ilgili farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında adalet sektörü çalışanlarını mülteci hakları ve onlara yaklaşım konusunda bilinçlendirmek ve böylelikle adalet sistemini geliştirmek hedefleniyor. Mültecilerilere Türkiye’deki hakları ve sorumlulukları ve mağdur oldukları durumda nereye gideceklerini bilmeleri konusunda bilgilendirme yapılması projenin temel hedefleri arasındadır.

 

Mevcut durum nedir?

Türkiye’nin Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanarak hayata geçirdiği Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde kurumlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları,  mültecilere eğitim, istihdam ve sosyal hizmetler gibi temel hizmetleri sağlamak amacıyla beraber çalışmaktadır.

İlk aşamada yedi ildeki adliye binasında (Adana, Eskişehir, Malatya, Samsun, Rize, İzmir ve İstanbul Anadolu Yakası) Mağdur Hakları İl Müdürlükleri’ne işlerlik kazandırılmıştır.

Bu Proje, acil ihtiyaçlara cevap veren ve daha uzun vadeli amaçlara hitap eden hukukun üstünlüğü, adalet güvenliği ve insan hakları alanında sağlam bir katılımın temelini atmaya yönelik faaliyetler önermektedir. Proje kapsamında, mültecilerin suç mağduru olduklarında haklarına ilişkin bilgilendirilmeleri, şikâyet mekanizmalarının güçlendirilmesi ve etkili başvuru mekanizmalarına erişimlerinin desteklenmesi amaçları güdülmektedir.

 

Nasıl çalışıyoruz?

Şu ana kadar yedi pilot ildeki (Eskişehir, Istanbul, Gaziantep, Izmir, Adana, Samsun, Konya) durumları tespit etmek ve buna dair bir ihtiyaç analizi raporunun oluşturulması amacıyla bu illere ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu iller içlerinde bulunan mülteci sayısı ve kurulan Mağdur Hakları Müdürlükleri doğrultusunda seçilmiştir. İllerde bulunan baro, adliye, İl Göç İdaresi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri çalışanlarıyla yapılan kapsamlı görüşmeler sonucunda bir ihtiyaç analizi raporu hazırlanmıştır.

Bu ihtiyaç analizi raporu ileride daha sürdürülebilir bir adalet sistemine ulaşmak amacıyla adalet sektörü çalışanları ve mültecilere verilecek eğitimler için bir yol haritası olacaktır.

 

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Mültecilerin topluma sosyal uyumu bu çalışmalarda önemli bir gündem maddesi teşkil etmektedir. Suriye’deki durum mültecilerin geri dönmeleri için uygun değildir, bu nedenle hizmetlerin ulusal ve yerel düzeylde geliştirilmesi Türkiye içerisinde daha sağlıklı bir ortamın oluşması açısından kritiktir.

Status:

Ongoing

Project start date:

Eylül 2017

Estimated end date:

Aralık 2019

Focus area:

 • accelerate structural transformations
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  GOVT as Executing and Implemen

  Full project information  

  Funding Support by

  Donor name

 • Government Of Netherlands
 • Amount contributed

  350.000 $

  Delivery in previous fiscal year

  2019 34.748 $

  2018 0 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global