Türkiye-Yunanistan Sınırlarında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Projesi

Proje Hakkında

Proje, yüksek teknoloji sistemler de dâhil olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın sınır gözetimi için kullanılacak modern araçları benimsemesi konusundaki kurumsal kapasite ihtiyaçlarını değerlendirmeyi; uluslararası hukuk ve uygulamalar doğrultusunda bir eğitim modeli ve müfredat oluşturmayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 500 profesyonel personeline göçmenlerin temel hakları, uluslararası koruma ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularının yanı sıra sınır bölgelerindeki düzensiz hareketlerle mücadelenin usule ilişkin gereksinimleri konusunda eğitim verilmesini amaçlamaktadır.

Genel ve Özel Hedefler

Projenin genel hedefi, sınır güvenliği ve gözetiminin Kara Kuvvetleri sınır muhafızlarının bireysel ve kurumsal kapasite artırımı vasıtasıyla desteklenmesidir.

Projenin özel hedefi ise; yasadışı göç, insan kaçakçılığı, sınır ötesi suçlar ile kaçakçılığın önlenmesine katkıda bulunmak ve Avrupa Birliği (AB)’nin Entegre Sınır Yönetimi politika ve stratejileri ile uyumlu sınır yönetimi ve standartlarının geliştirilmesi ve uygulanmasının temin edilmesidir.

Proje Bileşenleri

Bileşen A – Kurumsal Kapasite Geliştirme: Bu bileşen ile uluslararası standartlar ve Avrupa’daki uygulamalar ışığında modern sınır gözetimi için gerekli eğitim araçlarıyla donatılacak olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurumsal kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu bileşen içerisinde yer alan faaliyetler şunlardır:

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın modern sınır gözetim eğitim araçları ile ilgili kurumsal kapasite ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla Teknik Çalışma Grubu’nun (TÇG) kurulması.

2. Sınır yönetiminde AB standartları ile uyumlu modern eğitim araçlarının incelenmesi ve mukayesesi amacıyla AB üye ülkelerine 4 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi.

3. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, sadece yüksek teknoloji sistemleri ile sınırlı olmaksızın, sınır gözetimi için modern eğitim araçları ile ilgili kurumsal kapasite ihtiyaçlarının değerlendirilmesi.

4. Seçilmiş olan modern eğitim araçlarının yerel bağlamda teminine yönelik fizibilitesinin değerlendirilmesi.

 

Bileşen B – Bireysel Kapasite Geliştirme: Bu bileşen, ı, ihtiyaca göre tasarlanmış eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve eğitimlerin verilmesi yoluyla sınır bölgelerindeki düzensiz hareketlerin ele alınması hususundaki prosedürlere ilişkin olarak profesyonel personelin bireysel kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bileşen içerisinde yer alan faaliyetler şunlardır:

1. Eğitim kapsamı, stratejisi ve materyali de dâhil olmak üzere ihtiyaca göre tasarlanmış eğitim modüllerinin geliştirilmesi için kapsam ve strateji uzman grubu (KSUG) kurulması.

2. Yasa dışı hareketlere ilişkin prosedürel gereksinimler ve uluslararası standartlar konusunda sınır muhafızlarının eğitim eksiklik ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin bulguları ışığında eğitim stratejisinin geliştirilmesi.

3.  İhtiyaca göre tasarlanmış temel ve ileri düzeyde eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup 500 profesyonel personele eğitim verilmesi.

4. Entegre Sınır Yönetimi (ESY) konusunda uzman olan belirlenen 100 profesyonel personelden oluşan gruba; sınır gözetimi ve kontrolü, göçmen hakları ve insan kaçakçılığı ile mücadele konularında prosedürel gereksinimlerin uygulanması konusunda ileri düzey eğitimlerin verilmesi.

 

 

 

 

Status:

Ongoing

Project start date:

Aralık 2016

Estimated end date:

Şubat 2019

Focus area:

 • basic services
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  GOVT as Executing and Implemen

  Funding Support by

  Donor name

 • European Commission
 • Amount contributed

  1.361.028 $

  Delivery in previous fiscal year

  2018 835.900 $

  2017 47.896 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global