Gelecek Turizmde

Proje ne hakkında?

Gelecek Turizmde Destek Fonu yerel turizm aktörlerinin ve STK'ların kapasitelerini güçlendirerek, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla sürdürülebilir turizmin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Proje, en iyi uygulama örneklerini geliştirmek ve sürdürülebilir turizmin uygulanması alanındaki bilgi paylaşımına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini bir hibe programı ve çeşitli eğitim programları vasıtasıyla yürütecektir.

Söz konusu fon, yerel turizm aktörleri ve STK'lara kendi kapasitelerini geliştirmeleri için gereken danışmanlık, araç ve kaynağı temin etmek üzere oluşturulmuş olup, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla sürdürülebilir turizmin gelişimine katkıyı sağlarken şu yöntemleri esas alacaktır:  

- Sürdürülebilir turizme ilişkin bilinçlenmeyi, kapasite gelişimini ve araştırma projelerini teşvik etmek

- Yerel turizm aktörlerinin ve STK'ların yenilikçi, yaratıcı, katılımcı, sürdürülebilir, topluma duyarlı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla uygulamaya konulmuş, sürdürülebilir turizm açısından en iyi uygulama olma özelliğine sahip projelerini desteklemek

- Uygulama desteği, yapılandırılmış eğitimler, ağ kurma platformları (düzenli toplantılar, konferans ve web portalleri) aracılığıyla yerel turizm aktörlerinin ve STK'ların proje geliştirme ve uygulama becerilerini güçlendirmek

Mevcut durum nedir?

2023 Türkiye Turizm Stratejisi, küresel turizm ve kalkınma trendleri doğrultusunda, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine öncelik vermektedir. 2023 Turizm Stratejisi, doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin dengeli bir şekilde kullanımı ve korunmasıyla turizm gelirlerinde meydana gelen artış aracılığıyla, toplumun her kesimi için istihdam ve gelirde artış yaratmayı hedeflemektedir. Bu açıdan, marka şehirleri ve turizm koridorları gibi yeni girişimlerin desteği kadar, turizm örgütlenmesi ve yönetimi, hizmet kalitesi, pazarlama ve reklam büyük önem teşkil etmektedir. Bu mevcut strateji, aynı zamanda Sivil Toplum Örgütleri, özel sektör ve yerel aktörler de dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine planlama ve uygulama süreçlerine katılma fırsatı tanıyan yönetim yapılarını kurumsallaştırma amacını gütmektedir.

UNDP ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2007 yılından bu yana, yerel ekonomik kalkınmaya yönelik turizmin çeşitli dallarına odaklanmış, uzun soluklu bir ortaklık bulunmaktadır. Gelecek Turizmde Destek Fonu yerel turizm girişimlerini destekleyen mekanizmalar oluşturmak amacıyla elde edilen başarılar ve alınan dersler üzerine kurulmuştur.

Nasıl çalışıyoruz?

Gelecek Turizmde Destek Fonu,

- Mikro hibe programları ve hibe sahiplerine sağlanan proje uygulama destekleri

- Referans belgelerini, düzenli online iletişimi, e-bültenleri, videoları, internet üzerinden yapılan seminerleri kapsayan web portali

- Çalışma grupları, seminerler, konferanslardan oluşan ağ oluşturma platformları aracılığıyla;

faaliyetlerini şu üç ana başlık altında sürdürmektedir;

1. Destek Fonu

2. Bilinçlendirici Faaliyetler

3. Ağ oluşturma, Paylaşım ve İyileştirme

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Söz konusu Projenin esas doğrudan yararlanıcıları yerel turizm aktörleri, Türkiye'deki girişimler ve STK'lar olacaktır.  Nihai yararlanıcılar ise, desteklenen projelerin uygulandığı yerlerde yaşayan topluluklar olacaktır. Proje süresince sürdürülebilir turizm portaline ve düzenlenecek yıllık konferanslara içerik desteği verilecek, yararlanıcılar yerel toplulukları dahil, Türkiye'deki tüm sürdürülebilir turizm topluluklarını (turizmle ilgili akademik çevre, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, vs.) kapsayacaktır. Fon toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran bir yaklaşıma sahip ve faaliyetlerinin sosyal etkilerini göz önünde bulunduran projeleri desteklemek üzere tasarlanacaktır.

Status:

Ongoing

Project start date:

Ocak 2013

Estimated end date:

Aralık 2021

Focus area:

 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  Ministry of Culture and Touris

  Funding Support by

  Donor name

 • Tur-private Sector
 • Anadolu Efes Turkey
 • Amount contributed

  1.441.318 $

  Delivery in previous fiscal year

  2019 62.828 $

  2018 180.507 $

  2017 202.088 $

  2016 147.614 $

  2015 223.619 $

  2014 143.585 $

  2013 118.957 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global