OSB’lerde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi

 

Proje ne hakkında?

Projenin genel hedefi; Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB)  girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji geliştirme alanlarında daha etkin bir rol almasını sağlayacak model geliştirerek, Türkiye’nin rekabet edebilirliğine katkıda bulunmaktır. Projenin amacı; OSB’lerin girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji alanlarında Türkiye’nin teknoloji geliştirme ekosistemine nasıl katkı vereceğinin net bir şekilde tespit edilmesi ve bu katkının nasıl kurumsallaştırılacağının değerlendirilmesidir.

Mevcut durum nedir?

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) nicelik bakımından belirli bir olgunluğa erişmiştir. Dolayısıyla, sanayiye hizmet eden OSB’lerin de teknolojinin etkin kullanımı alanında rol almaları sürdürülebilir ve rekabetçi büyüme vizyonu kapsamında önemlidir.

Türkiye’de teknoloji geliştirme ekosisteminde ise, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK vb. merkezi ölçekteki kurum ve kuruluşlar ile teknoparklar ve TTGV vb. ihtisaslaşmış sivil toplum kuruluşları yer almaktadır. OSB’lerin bu ekosistemdeki dâhiliyeleri sınırlı düzeydedir.

Dolayısıyla Türkiye’deki teknoloji geliştirme ekosistemine OSB’lerin nasıl katkı vereceğinin net bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.

Misyonumuz nedir?

UNDP’nin misyonu; OSB’lerin girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji alanlarında Türkiye’nin teknoloji geliştirme ekosistemine nasıl katkı vereceğinin net bir şekilde tespit edilmesini ve bu katkının nasıl kurumsallaştırılacağının değerlendirilmesini yapmak, böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yüksek kalitede teknik destek sağlamaktır.

Nasıl çalışıyoruz?

Proje kapsamında gerek mevcut durum analizinin doğru ve kapsamlı bir şekilde tamamlanması, gerekse çözüm önerileri ve kolaylaştırıcı eylemlerin test edilmesi büyük önem taşımaktadır. Önerilecek modele ilişkin kolaylaştırıcı faktörleri veya kısa vadeli eylem planlarını analiz etmeyi hedefleyen pilotlar seçilecektir. Doluluk oranı, teknoloji kullanım yoğunluğu, sektörel yapı vb. göstergelerde belirli eşik değerini aşan ve temsiliyet / ölçeklendirilebilirlik / tekrar edilebilirlik niteliği taşıyan OSB’ler analizlere daha etkin katkı sağlayacaktır ve seçimler yine katılımcı şekilde proje hedefleri ile uyumlu bir biçimde belirlenecektir.

Ayrıca proje ile önerilecek modelin gereklilikleri doğrultusunda hem OSB yönetimleri hem de Bakanlık personeline yönelik uzun vadeli kapasite geliştirme programı tasarlanacaktır. Proje, önerilecek model ve yol haritasının öncelikli eylemleri için uygulama kılavuzlarının geliştirilmesine ek olarak farkındalık artırma etkinlikleri, eğitim programları aracılığı ile dönüşüm için temel oluşturacaktır.

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Organize Sanayi Bölgeleri’nin yenilikçilik ve teknoloji geliştirme alanlarında etkin bir rol almasını sağlayacak modellerin geliştirilmesi yoluyla Türkiye’nin rekabet edebilirliğinin artırılmasına katkıda bulunulması beklenmektedir.

Bugüne kadar neler yapıldı?

Projede, 1. Bileşen olan mevcut durum analizi ve model oluşturulması kapsamında teknoloji geliştirme ekosistemi içinde yer alan tüm aktörlerle ilgili bir genel durum değerlendirilmesi yapılmıştır.

Bu değerlendirme, ilgili mevzuat incelemeleri, saha analizleri, uluslararası başarılı/örnek uygulamalarının incelenmesi sonucunda bir sentez raporunun oluşturulmasını içermektedir.

 

Status:

Ongoing

Project start date:

Mart 2016

Estimated end date:

Nisan 2019

Focus area:

 • inclusive growth
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  Min. of Science, Ind. & Tech.

  Funding Support by

  Donor name

 • Government Of Turkey
 • Amount contributed

  652.671 $

  Delivery in previous fiscal year

  2019 8.719 $

  2018 133.021 $

  2017 114.435 $

  2016 0 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global