Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi (AKADP)

Ani Antik Şehri, Kars

Proje ne hakkında?

AKADP, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından UNDP ülke ofisinin teknik desteği ile uygulanmaktadır. AKADP’ın genel amacı Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğun azaltılmasıdır. Proje faaliyetleri küçük üretici ve tarım dışı işletme yatırımlarını, kırsal altyapı yatırımlarını ve kurumsal güçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Mevcut durum nedir?

Az gelişmiş iller olması göz önüne alınarak, AKADP Ardahan, Kars ve Artvin illerinde uygulanmaktır. Ardahan (Doğu Anadolu), Kars (Doğu Anadolu) ve Artvin (Karadeniz) Devlet Planlama Teşkilatı tarafından oluşturulan Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksine (SEGE) göre Türkiye’nin 81 ili içerisinde sırasıyla 74, 67 ve 43. sıralarda bulunmaktadır. Ardahan ve Kars çok az gelişmiş iller kategorisi olan 5. kategoride, Ardahan ise 3. kategori iller arasında yer almaktadır. Artvin ili için genel SEGE sınıflandırması, özellikle daha yoksul küçük üreticiler göz önünde bulundurulduğunda önemli az gelişmişlik noktalarını maskelemektedir. Proje alanın büyük bir bölümünde, zorlu ekolojik şartlar (sert topografya, yüksek rakım, uzun ve sert kışlar, kısa üretim sezonları) ve ülkenin diğer bölgelerine olan uzaklık kırsal nüfusun durumu zorlaştırmaktadır. Tarımsal ve ekolojik şartlar üretim olanaklarını kısıtlamakta ve hayvancılık ana geçim kaynağı olmaktadır.

Misyonumuz nedir?

2006 yılında oluşturulan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisine uygun olarak, AKADP’ın genel amacı Ardahan, Kars ve Artvin illerindeki kırsal yoksulluğun azaltılmasıdır. Proje yönetimi ve uygulamasındaki genel sorumluluğa sahip olan kurum T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. UNDP’nin rolü Bakanlığa uygulama desteğinde bulunmaktır. Bu bağlamda, UNDP finansal planlama, insan kaynakları ve satın alma konularında projenin ademi merkeziyetçi yönetim yapısının düzenli işleyişine katkı sağlamaktadır. UNDP proje çıktılarının ülke programına katkıda bulunmasını sağlamakta aynı zamanda projenin ulusal düzeyde sahiplenilmesini, paydaşların katılımını ve proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

Nasıl Çalışıyoruz?

UNDP uygulama desteği hizmetlerinin içinde fon akışı düzenlemeleri, Proje İdare Birimi’nin kurulması, yerel ve uluslararası teknik desteğin sağlanması, mali yönetim, denetim ve mal, hizmet ve inşaat işlerinin satın alması yer almaktadır. UNDP aynı zamanda kaynakların doğru kullanımını ve projenin hedeflenen çıktılara yönelik ilerleyişini izlemekte ve çeşitli raporlama mekanizmaları içerisinde ilerlemeleri raporlamaktadır.

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Proje uygulama illerinin SEGE’ye göre alt kategorilerde yer aldığı düşünülürse, AKADP Türkiye’nin bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi yönünde katkıda bulunacaktır. Projenin beklenen yararları (i) hayvansal üretim ve ilglili ürün verimliliğinin artışı, (ii) arazi ve emek verimliliğinin artışı, (iii) meyve sebze üretiminin artışı (iv) eş finansman ile finansmana erişimin arttılırlması, (v) iş ve işletme yönetim bilgilisinin artması, (vi) ekonomik ve sosyal altyapı (vii) mera ve çiftlik arazilerine erişimin artırılması ve (viii) vergiye tabi üretim hacminin artmasıyla artan vergi gelirleri şeklinde gerçekleşecektir.

Şimdiye kadar ne başardık?

 • Modern livestock market has been constructed in Ardahan.
 • Farmer associations have been strenghtned and  milk collection networks have been established.
 • Fodder crop production has been demonstrated on 41 ha land .
 • Fruit production and greenhouse practices has been enhanced.

 

 

 

Status:

Completed

Project start date:

Aralık 2010

Estimated end date:

Aralık 2018

Focus area:

 • inclusive growth
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  MINISTRY OF AGRICULTURE

  Funding Support by

  Donor name

 • United Nations Development Pro
 • Government Of Turkey
 • Amount contributed

  21.017.329 $

  Delivery in previous fiscal year

  2018 2.328.857 $

  2017 6.428.543 $

  2016 2.430.836 $

  2015 3.252.475 $

  2014 2.857.998 $

  2013 1.820.986 $

  2012 352.524 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global