Tüm Projeler


Mültecilerin Adalete Erişimlerinin Kolaylaştırılması Projesi

Mültecilerin Adalete Erişimlerinin Kolaylaştırılması Projesi UNDP ve UNHCR arasında yapılan ortak bir girişim, aynı zamanda Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapılarak daha gelişmiş ve istikrarlı bir…  


İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama III

Birinci ve ikinci aşamaların devamı olarak, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama III, 20 Aralık 2018 tarihinde AB Delegasyonu ile UNDP arasında imzalanan Hibe Anlaşması…  


Ahşap Kullanımının Yaygınlaştırılması

Ormanlar ve sağladıkları ekosistem hizmetleri insanlar ve yaşayan tüm taksonlar için temel öneme sahiptir ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine eşsiz bir katkı sağlamaktadır.  


Türkiye-AB Arasında Sınır Gözetim Kapasitesi Projesi- Faz II

Bu proje, kapasite geliştirme açısından “Türkiye- Yunanistan Sınırında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Projesi (Faz I)” projesinden elde edilen kazanımlar ışığında geliştirilmiştir. İçişleri…  


Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP)

Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi’nin (GTHKP) genel amacı; değer zinciri gelişimi ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi aracılığıyla ekonomik çeşitliliği destekleyerek kırsal yoksulluğun…  


Kadınların Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi

Projede kadınların güçlenmesi yolu ile Türkiye’deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal uyumun desteklenmesi amaçlanıyor.  


Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam İmkânlarının Geliştirilmesi ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yolu ile Dayanıklılık Oluşturma Projesi

Projenin temel hedefi hem Suriyeliler hem de ev sahibi topluluk için sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması ve Suriye Krizi’nden etkilenen yerel ekonomilerde iş olanaklarının artırılmasıdır.  


Türkiye-Yunanistan Sınırlarında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Projesi

Proje, yüksek teknoloji sistemler de dâhil olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın sınır gözetimi için kullanılacak modern araçları benimsemesi konusundaki kurumsal kapasite ihtiyaçlarını…  


Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Sürecinin Kurumsallaşması Projesi (3. Aşama)

Projenin genel hedefi 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğinin devam etmesi, böylece Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkin, saydam,…  


İstihdam ve Beceri Yaratma Projesi - 2.Bileşen

Proje, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) verimliliğini ve rekabetçiliğini arttırmaya odaklı yetkinlik geliştirme hizmetleri sunmak ve böylece iş fırsatlarını canlandırmak amacıyla…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global