Tüm Projeler


Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP)

Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi’nin (GTHKP) genel amacı; değer zinciri gelişimi ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi aracılığıyla ekonomik çeşitliliği destekleyerek kırsal yoksulluğun…  


Kadınların Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi

Projede kadınların güçlenmesi yolu ile Türkiye’deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal uyumun desteklenmesi amaçlanıyor.  


Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam İmkânlarının Geliştirilmesi ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yolu ile Dayanıklılık Oluşturma Projesi

Projenin temel hedefi hem Suriyeliler hem de ev sahibi topluluk için sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması ve Suriye Krizi’nden etkilenen yerel ekonomilerde iş olanaklarının artırılmasıdır.  


Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Sürecinin Kurumsallaşması Projesi (3. Aşama)

Projenin genel hedefi 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğinin devam etmesi, böylece Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkin, saydam,…  


İstihdam ve Beceri Yaratma Projesi - 2.Bileşen

Proje, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) verimliliğini ve rekabetçiliğini arttırmaya odaklı yetkinlik geliştirme hizmetleri sunmak ve böylece iş fırsatlarını canlandırmak amacıyla…  


İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi - 1.Bileşen

Projenin amacı Suriyelilere ve hassas durumdaki ev sahibi topluluk üyelerine yerel işgücü piyasasına girme konusunda destek olmaktır.  


Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) tarafından İstilacı Yabancı Türler (İYT),Türkiye'nin denizel biyolojik çeşitliliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olarak belirlenmiştir. Türkiye kıyılarında…  


Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayınların Temizlenmesi ve Sınır Denetim Kapasitesini Artırarak Sosyo-Ekonomik Gelişimin Sağlanması Projesi – Aşama II

Sınır Yönetimi, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin en öncelikli alanlarından biri olarak görülmektedir. AB’ye üyelikten sonra Türkiye’nin doğu sınırları Birliğin dış sınırları olacağından, kapsamlı…  


Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne sunacağı 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Raporun Hazırlanması için Destek

Projenin birincil hedefi Ek I Taraf Ülkesi olarak Türkiye Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde BMİDÇS’ye sunacağı 7.…  


Türkiye’nin Mühendis Kızları

Türkiye’nin Mühendis Kızları; nitelikli kadın istihdamının artırılmasına yönelik model geliştirme projesidir.  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global