Türkiye'de Binyıl Kalkınma Hedefleri

Bu bölümde Binyıl Kalkınma Hedeflerinde Türkiye'de yaşanan son gelişmelerle ile ilgili basında çıkmış haber kupürlerini ve videolarını bulacaksınız.

HABERLER VE GAZETE KUPÜRLERİ