Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı Kitapları Tanıtım Toplantısı Daveti

27.May.2016

‘‘Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi’’, Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülmektedir. Bu proje kapsamında Türkiye’de binalarda enerjinin daha verimli kullanılması, binalarda enerji tasarruf potansiyelinin değerlendirilmesi hedefine katkı sağlanması ve binalarda enerji tüketiminden kaynaklanan sera gazı salımlarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Projenin çıktılarından birisi olan ‘‘Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY)’’faaliyeti kapsamında  15 farklı ulusal ve uluslararası uzmanın çalışmaları sonucu  üretilen “BBTY Uyarlama Raporu”, “BBTY Uygulama Kılavuzu” ve “BBTY Performans ve Öncelikleri“ isimli üç adet kitabın tanıtım toplantısı 30 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Rixos Grand Otel’de gerçekleştirilecektir. Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY) kitaplarının  Tanıtım Toplantısı’nda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Toplantıya ilişkin davetiye ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Tanıtım Toplantımıza kurumunuzu temsilen katılım sağlayacak personele ilişkin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin 27.05.2016 tarihine kadar gizem.tuluoglu@undp.org e-mail adresine veya +90 312 295 52 40 numaralı telefona geri dönüş yaparak iletilmesini rica ederiz.

İlginiz için teşekkür eder,

İyi çalışmalar dileriz.

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global